Nyheter

Det höga elpriset håller i sig under hösten

Idag kommer elbolaget Bixia ut med sin höstprognos där elpriserna i Norden förväntas hamna på omkring 55 öre per kWh under september, oktober och november. Som vanligt har vädret en stor inverkan på elpriset och det kommer att krävas mycket nederbörd om vi ska få en ordentlig prissänkning, enligt Bixia.

Den extrema sommaren med högtryck efter högtryck har gjort att den hydrologiska balansen, dvs den samlade mängden vatten och snö i de nordiska magasinen, ligger på mycket låga nivåer.

– Under sommaren har den hydrologiska balansen gått från minus 11 TWh i mitten av juni till minus 24 i slutet av augusti. Ett normalt år står vattenkraften i Norden för drygt 55 procent av elproduktionen, i sommar har den legat på drygt 50 procent. Det kommer att krävas mycket stora mängder nederbörd för att elpriserna ska sjunka till mer normala nivåer, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.

Exakt hur höstens elpriser kommer att utvecklas är svårt att förutspå, men enligt Matina får vi räkna med fortsatt höga priser.

– Det är många faktorer som påverkar elpriset, inte minst priset på kol och utsläppsrätter som just nu ligger högt. Men det mest avgörande för prisbilden är ändå väderutvecklingen. Om det kommer rikliga mängder nederbörd på rätt ställen och om det bli blåsigare kan priset komma att falla något till omkring 50 öre per kWh, säger Matina Rosenberg.

Fortsatt elimport
Normalt sett är vi i Norden nettoexportörer av el, dvs vi producerar mer el än vad vi behöver. Under sommaren har vi inte klarat av att täcka vår egen efterfrågan vilket gjort att vi under perioder tvingats importera från grannländer.

– Utöver den reducerade vattenkraftsproduktionen har vi periodvis haft reducerad kärnkraftsproduktion på grund av revisioner. Dessutom har högtrycken gjort att det har blåst mindre och vindkraften har inte producerat lika mycket som normalt. Detta sammantaget gör att vi periodvis har behövt importera el, säger Matina Rosenberg.

Kärnkraftstillgängligheten är fortfarande reducerad men kommer att öka successivt redan nästa vecka. Normalt sett ökar även vindkraftsproduktionen på hösten vid lågtryck.

– De veckor vi har mycket vind står de övrig produktion tillbaka samtidigt som importen av el minskar. Men det mest troliga är att vi kommer att vara nettoimportörer av el de kommande tre månaderna om den hydrologiska balansen ligger kvar på de låga nivåer vi har nu och om temperaturen faller, säger Matina Rosenberg.