Nyheter

BillerudKorsnäs stärker sin ledande position i Dow Jones Sustainability Index

BillerudKorsnäs leder förpackningsindustrin i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) baserat på sin totala hållbarhetspoäng 2018.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) och RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (CSA) är en årlig utvärdering av företagens hållbarhetsprestanda. Varje år analyseras över 3 400 börsnoterade företag världen över, de topp 10 procenten inkluderas i Dow Jones Sustainability World Index. I år är BillerudKorsnäs branschledande inom kategorin Containers & Packaging och ingår i Dow Jones Sustainability World Index. BillerudKorsnäs uppnår branschens toppresultat för sin klimatstrategi, hantering av kundrelationer, logistikkedja och förmåga att attrahera och behålla medarbetare.

– Att utses till det mest hållbara förpackningsföretaget och, för andra året i rad, ett av de mest hållbara företagen i världen är en stor ära för oss. Hållbarhet är en integrerad del av allt vi gör och med denna placering i Dow Jones Index stärker vi vår position som en global drivande utmanare av såväl konventionella förpackningslösningar som arbetsmetoder. Detta branschledarskap är en utmärkt plattform för vår vidare strävan att bidra positivt till en hållbar framtid, säger Petra Einarsson vd och koncernchef för BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete fokuserar på tre områden: öka kundvärdet, ansvarsfull värdekedja och ett biobaserat hållbart samhälle. I praktiken innebär det att stärka kundernas hållbarhetsarbete och konkurrenskraft genom att utveckla smarta förpackningslösningar baserade på förnybara material; att påskynda omställningen till ett hållbart och bio-baserat samhälle genom att motverka klimatförändringar i hela värdekedjan lokalt och globalt; samt att främja ansvarstagande från uttaget av råvaror och produktion till återvinning och erbjuda engagerande arbetsplatser där säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter är prioriterat.

Ur RobecoSAM/Dow Jones-rapporten:
Förpackningsföretag är kritiska för den globala ekonomin och förser nästan alla sektorer med verktyg för att effektivt skydda, transportera, marknadsföra och bevara sina produkter till försäljning och användning. Hållbara förpackningar fortsätter att vara en stor industritrend som driver innovation och differentiering. BillerudKorsnäs AB leder kategorin Containers & Packaging i RobecoSAMs hållbarhetsbedömning baserat på sin totala hållbarhetspoäng år 2018.