Nyheter

20 miljoner att ansöka om i årets utlysning

Nu har Stiftelsen Skogssällskapets årliga utlysning till forskning och utveckling inom skogshushållning och naturvård öppnat. Tillsammans med närstående stiftelser kommer närmare 20 miljoner kronor att delas ut.

Utlysningen är en del i arbetet för att uppfylla stiftelsens ändamål – att främja en hållbar utveckling av skog och mark.

Maria Nord, anslagskoordinator, ser fram emot att få ta del av de ansökningar som kommer in under hösten.

– Förra året slog vi rekord i antal ansökningar som då uppgick till 210 stycken motsvarande 268 miljoner kronor. Vi hoppas på ett lika stort intresse även i år, säger hon.

Huvudinriktningen för Skogssällskapets utlysning är anslag till forskning om skogshushållning och naturvård. Precis som förra året kan man också söka medel för projekt inom kommunikation och naturvägledning.

Det finns även möjlighet att söka ett postdoktoralt bidrag. Syftet är att ge en disputerad forskare möjlighet att, i nära anslutning till doktorsexamen, fortsätta sin forskarkarriär.

– Vi fick in många ansökningar i den här kategorin förra året, därför fortsätter vi med detta även i år, säger Maria Nord.

Skogssällskapets utlysning, om 15 miljoner kronor, är öppen till och med den 21 oktober. Därefter kommer stiftelsens styrelse att besluta vilka projekt som ska bjudas in till en fördjupad ansökan.

Skogssällskapets fyra närstående stiftelser lyser samtidigt ut 4,4 miljoner kronor. Sista ansökningsdagen till Hildur & Sven Wingquists stiftelse är den 9 november och till övriga tre närstående stiftelser den 16 november 2018.