Nyheter

Stort intresse för solcellspark bland göteborgarna

I dag drar bygget av Sveriges hittills största solcellspark igång vid Säve flygplats i Göteborg. En del av parken kommer att avsättas till privatpersoner och intresset att vara en del av parken är stort bland göteborgarna.

– Hittills har mer än 350 personer hört av sig till oss. Det känns jättekul att så många göteborgare vill vara med på vår solresa mot ett förnybart energisystem. Intresset för solenergi har vuxit explosionsartat de senaste åren och med vår satsning på solcellsparker ökar vi produktionen av förnybar el i Göteborg samtidigt som både företagskunder och privatkunder kan delta, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Solcellsparken i Säve, som är första steget i en större satsning, uppförs strax norr om flygfältet. Marken ägs och arrenderas ut till Göteborg Energi av Serneke som också kommer att köpa en stor del av den el som produceras där.

– Solen är framtidens förnybara energikälla. Att kommunala bolag vågar och ser till att genomföra sådana här satsningar är extremt viktigt för att vi ska få fart på utvecklingen av solenergi. Vi måste jobba tillsammans för att skapa det hållbara samhället, ingen kan göra det på egen hand, säger Ola Serneke, VD på Serneke.

I projektet deltar också SVEA Solar som levererar solcellerna och ABB-teknik ansluter solcellsparken till elnätet.

– Det känns riktigt kul att få vara med och bygga upp storskalig solel i Sverige. Vi på SVEA Solar anser att det viktigt att få in en betydande del solenergi i Sveriges energimix och projekt som Säve solpark hjälper till att visa att det går att uppnå detta, säger Erik Martinson, VD på SVEA Solar.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med i Sveriges största solkraftssatsning. Omställningen till förnybara energikällor i elnätet pågår och hållbar kraftförsörjning är avgörande för framtiden. Avancerad teknik och digitala lösningar kommer att spela en viktig roll i energiomställningen, säger Johan Söderström, VD för ABB Sverige.

Fakta solcellsparken i Säve;
Solcellsparken om 5,5 MW är Sveriges hittills största och byggs på ett 11 hektar stort område, vilket motsvarar lite mindre än 16 fotbollsplaner
Solcellselen som produceras kommer att räcka till hushållselen (5 000 kWh) för 1100 villor under ett år.
En del av parken kommer att avsättas för att privatpersoner
Marken i Säve ägs och arrenderas ut av Serneke
SVEA Solar levererar solcellerna
ABB-teknik ansluter solcellsparken till elnätet
Parken beräknas stå klar i november 2018