Nyheter

Rekordstark försäljning av solceller från E.ON

Antalet installerade solceller växer snabbt i Sverige och försäljningen av solceller från E.ON har varit rekordstark det här året. Under 2018 beräknas försäljningen till privatpersoner och mindre företagskunder att öka med upp emot 250 procent jämfört med 2017.

Genom att vara med före, under och efter installationen gör E.ON det tryggt och enkelt för kunden att skaffa solceller och i höst lanseras dessutom en unik app som gör det möjligt att följa produktion, konsumtion och hur lönsam solcellsinvesteringen är.

Enligt Energimyndigheten står solel än så länge bara för cirka 0,2 procent av den producerade elen i Sverige, men potentialen att öka är stor: 2040 skulle solel kunna stå för så mycket som 10 procent av elproduktionen*. Höjt stöd för solel och slopat bygglov för solceller som följer byggnadens form är två viktiga åtgärder som genomförts under året för att underlätta för dem som vill börja producera sin egen solel. Allt fler tilltalas också av tanken att vara självförsörjande, åtminstone under årets soligare hälft, och till och med kunna sälja överskottsel till nätet.

– Viljan bland svenskarna att producera egen grön energi är stor och solel har fått en allt starkare roll i Sverige, säger Charlotte Fredberg Schmidt, Director Consumer Energy Solutions på E.ON. Solel är ett konkret exempel på hur vi tillsammans med kunderna driver en hållbar energiomställning mot vårt mål hundra procent återvunnen och förnybar energi 2025.

Att skaffa egna solceller är både enkelt och lönsamt och under 2018 har E.ON sett ett enormt uppsving i försäljningen. Inte minst den soliga sommaren fick många att uppmärksamma att solel i Sverige är att räkna med och intresset för egna solceller ökade markant. Under maj-augusti tredubblades antalet sålda installationer jämfört med tidsperioden januari-april.

– Vi märker också att allt fler kunder väljer att komplettera solcellerna med andra produkter som laddboxar för elbilen och batterier för att ladda solenergin, säger Charlotte Fredberg Schmidt. Kunderna har sett fördelarna med att vara sin egen energiproducent och vi hjälper dem att nyttja solen fullt ut.

En av de vanligaste frågorna från privatpersoner är hur lönsamt det är med egna solceller. Just nu är solceller extra lönsamt tack vare investeringsbidraget och den prisuppgång på el som sker på marknaden just nu. Det innebär att du sänker dina energikostnader med den el du själv förbrukar och tjänar pengar på det överskott du säljer. I en ny app, som lanseras av E.ON senare i år, kommer kunden att kunna se exakt hur de egna intäktsströmmarna ser ut.

– Självklart ska kunden kunna följa sin solcellsinvestering, inte bara i siffror kring producerad och konsumerad energi utan även i lönsamhet, menar Charlotte Fredberg Schmidt. Detta, tillsammans med att vi finns med kunden under hela garantitiden efter installationen – med 25 års effektgaranti – gör det extra tryggt att välja just E.ON som leverantör.

Som ett steg i att bli marknadsledare inom solceller förvärvade E.ON nyligen företaget Solar Supply, en av Sveriges ledande solcellsgrossister.