Nyheter

Rekordhögt elpris trots svalare väder och ökad nederbörd

Trots svalare väder och ökad nederbörd bjöd augusti på historiskt högt elpris. Även framtida termins- och elcertifikatspriser steg kraftigt.

Spotmarknaden
Priserna på spotmarknaden fortsatte uppåt i augusti. Det genomsnittliga månadspriset i Sveriges elområden var ca 570 SEK/MWh, vilket är den högsta månadsnoteringen för augusti på 10 år.

Trots att mängden nederbörd var över det normala för årstiden så finns det fortfarande ett underskott på 24 TWh i den nordiska hydrobalansen. Det begränsar vattenkraftproduktion vilket håller spotpriserna höga i hela norden.

Fortsatt ökande utsläpps- och bränslepriser gav stöd till de höga spotpriserna. På grund av flera årsrevisioner minskade kärnkraftsproduktionen vilket bidragit till att områdespriserna i Sverige låg över systempriset under augusti.

Terminsmarknaden
På Nasdaqs nordiska terminsmarknad steg priserna betydligt under augusti. Det regnade stora mängder och den nordiska hydrobalansen förbättrades något men priserna för de närmsta perioderna steg på grund av höga priser på spotmarknaden.

Priserna för perioder längre fram steg tillsammans med de starka utsläpps- och bränslepriserna. Särskilt priset på utsläppsrätter fortsatte sin under året explosionsartade uppgång drivet av ökad efterfrågan och spekulativ handel. På utsläppsmarknaden ser man också påverkan av aktiveringen av en marknadsstabilitetsreserv i början av nästa år vilket avsevärt minskat utbudet av utsläppsrätter på marknaden.

Priserna på kol, olja och gas stärktes också i augusti. Bränslepriserna fick stöd från tillväxten i världsekonomin som håller efterfrågan hög. Politisk osäkerhet på grund av USA:s sanktioner mot Iran och instabilitet i Venezuela har begränsat utbudet av olja. De starka utsläpps- och kolpriserna ökade också marginalkostnaden för kolproduktion betydligt.

Nordiska elmarknaden följer allt närmare Europas prisutveckling på elterminer, då Norden till följd av det ovanligt torra året har låga vattenreserver och därmed har blivit mer beroende av import från Europa.

Elcertifikatmarknaden
Priserna på elcertifikatmarknaden fortsatte under augusti att stiga kraftigt. Uppgången berodde på torrt och vindfattigt väder under stora delar av året, vilket betydligt har minskat överskottet av certifikat.