Nyheter

Den svenska solenergimarknaden värderas till 15 miljarder efter borttagna EU-tariffer

I förra veckan tog EU bort tarifferna på solceller från Kina, som är den största producenten av solceller i världen. Kort därefter rasade priserna på solcellsanläggningar på solenergibolaget Otovos marknadsplats i Sverige. Lägre priser, i kombination med det upphävda bygglovskravet, gör den svenska solcellsmarknaden mer gynnsam än någonsin.

Tidigare har EU haft ett Minimum Import Price (MIP) på solceller från Kina, vilket har gjort det svårt för svenska installatörer att importera prisvärda paneler därifrån. Förra måndagen, den tredje september, slopades tarifferna. Solenergibolaget Otovo, som fungerar som en marknadsplats för svenska installatörer, har redan märkt av prisfallet på marknaden.

– Så tidigt som i onsdags noterade vi att flera av våra installatörer, som im- porterar paneler från just Kina, sänkte sina priser. De borttagna tarifferna fick med andra ord omedelbar effekt, säger Babak Tighnavard, VD på Otovo AB.

Stor potential på den svenska solenergimarknaden

Även om den svenska marknaden har vuxit med över 50% under senare år så ligger vi fortfarande långt efter andra jämförbara länder. Statistik från SCB visar att det i Sverige har installerats 23 W solenergi per invånare. Motsvarande siffra i Danmark är 157 W. Det betyder att Danmark har mer än sju gånger så mycket installerad effekt per invånare.

Enligt The International Energy Agency (IEA) ligger de lägsta installationspriserna på cirka tio kronor per W. Om vi i Sverige når samma installationsnivå som Danmark beräknar Otovo att marknaden, lågt räknat, kan värderas till 13–15 miljarder kronor.

En annan viktig faktor som ytterligare bidrar till marknadens potential är att bygglovs- kravet för solceller nu avskaffats. Det betyder att privatpersoner inte längre behöver gå igenom den kostsamma och långa bygglovsprocessen för att installera solceller.

– Sjunkande priser på solceller och det slopade bygglovskravet skapar enormt potential för marknaden. De installatörer i Sverige som redan har upparbetade relationer och inköpskanaler med fabriker i Kina kommer att gynnas av detta, menar Babak.