Nyheter

AI och maskininlärning hjälper jobbsökare att hitta passande jobb snabbare

Utvecklingen av Artificiell Intelligens, eller AI, och så kallad maskininlärning har gjort stora tekniska framsteg under senare år och nu återfinns AI även i rekryteringsbranschen. Jobbsajten CareerBuilder.se implementerade den nya tekniken i sin plattform och såg en ökning på 10% i antal skickade ansökningar jämfört med föregående år. För augusti månad kommer ökningen att vara närmare 20%.

I lekmannatermer innebär AI att en intelligent robot programmeras för att göra avancerade uträkningar inom ett visst område eller för en specifik uppgift. Maskininlärning innebär att robotens ”hjärna” inte är statisk utan lär och anpassar sig baserat på användarens sökbeteende, den data som matas in och de förutsättningar som ges vid varje given tidpunkt.

Om man gör en snabbkoll bland de större aktörerna i rekryteringsbranschen kan man se att AI och robotar implementeras i olika delar av rekryteringsprocessen för att hjälpa rekryterare i sitt arbete med att gallra kandidater och snabbare hitta lämpliga kandidater att intervjua.

Jobbsajten CareerBuilder.se har under de senaste 18 månaderna arbetat med att implementera just AI och maskininlärning i sin redan relevansbaserade webbplattform för att på ett ännu mer träffsäkert sätt kunna hjälpa svenska jobbsökare att snabbt hitta passande jobb att ansöka till.

– Vår mission har genom alla år varit att sätta människan i första rummet och att så snabbt som möjligt presentera rätt jobb framför rätt kandidat. Vi är först i Sverige med att implementera AI i jobbrekommendationer och med teknikens hjälp kan vi dessutom bättre förstå den individuella besökarens unika behov, säger Knut Sörli, projektledare för CareerBuilders AI-projekt.

För jobbsökare har detta inneburit att de kunnat hitta och ansöka till lediga jobb på CareerBuilder.se med betydligt färre klick och för arbetsgivare har det genomsnittliga antalet ansökningar per jobb ökat avsevärt.

– Att söka jobb är ofta väldigt tidskrävande och svenska jobbsökare lägger i regel mycket tid på att bland annat skriva CV, personligt brev och att göra research om arbetsgivare. Det fina med den här typen av teknik är dels träffsäkerheten i matchningen, vilket hjälper våra jobbsökare att snabbare hitta relevanta jobb att ansöka till, samt att AI-roboten lär sig och optimerar sig själv baserat på den data som matas in. Enkelt förklarat kan man säga att ju fler platsannonser som publiceras över tid, desto smartare och mer träffsäker blir vår matchningsfunktion, fortsätter Knut Sörli.

– Konkurrensen om de mest kvalificerade kandidaterna är oerhört hög inom vissa branscher idag, inte minst inom IT och teknik-segmentet. Detta innebär att alla som arbetar med rekrytering behöver hitta nya smarta sätt att nå ut till de mest relevanta och till viss mån de mest passiva kandidaterna. Att hänga med i teknikens utveckling är A och O och just AI och maskininlärning har visat sig vara en av nycklarna till framgång för oss i år, avslutar Knut Sörli.

Efter succén med det första AI-projektet tittar CareerBuilder nu på andra tillämpningsområden som kan hjälpa kandidater och arbetsgivare att matchas upp och hitta varandra snabbare.