Nyheter

Teknikföretagen: Industrin behöver en ny reforminriktad politik

Teknikföretagen hoppas att Sverige kommer att få en regering som tar ett samlat grepp för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft, en avgörande faktor för att bevara vårt ekonomiska välstånd.

Konkurrensen från världsmarknaden förändras snabbt och ökar i alla sektorer. Samtidigt som omvärlden präglas av stor osäkerhet, med bl. a. Brexit och utmaningar för frihandelssystemet. Nu krävs insikt och en ny reforminriktad politik, så att svensk industri även framöver kan generera exportintäkter och välstånd i Sverige.

– Men Sverige kommer under de närmaste fyra åren ha en riksdag där en fjärdedel av ledamöterna vill gå ur EU. Viktigare än någonsin att en ny statsminister betonar vikten av Europasamarbetet med de länder som är våra viktigaste handelspartners och att vi fortfarande är ett land som står starkt för frihandel och de fyra friheterna inom EU, säger Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.