Nyheter

EOS lanserar projektet NextGenAM mot nästa generations industriella 3D-printing

För ett år sedan grundade Premium AEROTEC, Daimler och EOS det gemensamma projektet NextGenAM med syftet att utveckla ett system som skulle möjliggöra massproduktion inom 3D-printing. Nu har första testanläggningen hos Premium AEROTEX i norra Tyskland tagits i bruk.

Additiv tillverkning (AM) blir allt viktigare inom industrin, speciellt på grund av dess potential för massproduktion. Därför slöt sig flyg- och rymdkomponenttillverkaren Premium AEROTEC, biltillverkaren Daimler och EOS, den ledande teknikleverantören inom 3D-printing, samman för att grunda projektet NextGenAM. Sedan projektets start i Maj 2017 har hela AM processen analyserats för att utvärdera automatiseringspotentialen. Nu har första testanläggningen hos Premium AEROTECs technologicenter i Varel öppnat sina dörrar.

Målet med projektet är att ta fram en komplett produktionsenhet för tillverkning av aluminiumkomponenter för bil-, flyg- och rymdindustrin. Testanläggningen rymmer flera maskiner för additiv tillverkning, efterbearbetning och kvalitetskontroll.

Redan nu har vi lyckats med att drastiskt reducera produktionskostnaderna per komponent. Detta kan användas som ekonomiskt argument för storskaliga digitala 3D-printing fabriker, säger Premium AEROTECs VD Dr Thomas Ehm.

Framtiden för Additiv tillverkning

Under de kommande månaderna kommer processkedjan fortsätta att testas och delar av anläggningen kommer att förnyas. Utöver detta kommer produktionsdata om produktionstiderna, lönsamhet och kostnadsoptimering samlas in och analyseras. Projektet NextGenAM närmar sig därför allt mer dess slutliga mål att massproducera aluminiumkomponenter med hjälp av additiv tillverkningsprocess.

– Integrationen av AM processen i den automatiserade produktionslinjen är en viktig milstolpe för användningen av vår teknik inom serietillverkningen, säger Dr Tobias Abeln, Chief Technical Officer på EOS.

Om testanläggningen
Testanläggningen består av EOS M 400–4 fyra-laser-system. Systemet används i kombination med periferlösningar från konceptet EOS Shared Modules. EOS M 400–4 i är utrustad med en pulverstation och ansluten till en fristående station för sammansättning och uppackning. Detta gör det möjligt att parallellt med AM byggprocessen fylla på och tömma systemet på aluminium, vilket höjer produktiviteten avsevärt. Komponenterna transporteras sedan automatiskt mellan de enskilda stationerna. Även vidarebearbetningen i nästa led har automatiserats. En robot tar byggplattformen med delarna från sammansättningsstationen och placerar den i en ugn för värmebehandling. Samma robot tar sedan ut plattformen ur ugnen och transporterar den till ett tredimensionellt optiskt mätsystem för kvalitetskontroll. Slutligen transporteras byggplattformen till en såg som separerar delarna från plattformen och gör därmed komponenterna redo för användning.
Bild: Produktion av EOS systems i Maisach