Nyheter

Alfa Laval fortsätter teckna avtal på sitt barlastvattenreningssystem

Alfa Laval  har tecknat två avtal, så kallade ”fleet agreements” avseende Alfa Laval PureBallast 3, utöver de åtta avtal som tecknats tidigare under 2018. De senaste två avtalen omfattar leveranser av system för installation på totalt 80 befintliga fartyg. De individuella orderna kommer att bokas inom affäresenheten Marine Separation & Heat Transfer Equipment i Marindivisionen mellan 2019 och 2024, och de allra flesta kommer att levereras före 2022.

Intresset för att teckna avtal på Alfa Laval PureBallast vattenreningssystem har ökat gradvis under 2018. Det har resulterat i totalt tio avtal hittills i år, inklusive de som nyligen signerades av två redare, som vill säkerställa att de uppfyller reglerna för barlastvattenrening, TORM och Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK).

NYK är en heltäckande logistikleverantör, som erbjuder både landbaserade tjänster och via flyg, samt sjötransporter – med närmare 800 fartyg, från större bulklastfartyg till LNG-fartyg (Liquified Natural Gas – flytande naturgas). NYK, som har redan har erfarenhet från Alfa Laval PureBallast vattenreningssystem, har signerat ett avtal på nästa omgång installationer för sin flotta.

TORM är en global verksamhet, baserad på tankfartyg, och en ledande transportör av raffinerade oljeprodukter. TORM har använt Alfa Lavals PureBallast 3 Ex system sedan 2017 och har nu tecknat ett avtal för hela sin flotta med produkttankerfartyg. Detta avtal inkluderar Alfa Lavals connectivity-enheter, genom vilka man på distans kan följa prestandan hos de installerade systemen, för att säkerställa att man långsiktigt uppfyller reglerna för barlastvattenrening.

– Baserat på en noggrann utvärdering av tillgängliga lösningar på marknaden och vår erfarenhet av PureBallast 3 Ex är vi övertygade om att Alfa Laval är det rätta valet för barlastvattenrening på våra tankfartyg, säger Jesper S. Jensen, chef för TORMs tekniska division. Systemets höga prestanda, kombinerat med Alfa Lavals globala närvaro och serviceerbjudande, gör att vi säkrar att våra fartyg uppfyller regelverket.

– Jag är mycket nöjd och det är naturligtvis uppmuntrande att ett antal kunder, däribland NYK och TORM, har signerat flottavtal, säger Peter Leifland, chef för Marindivisionen. Det faktum att ett av avtalen inkluderar vår nya Alfa Laval PureBallast connectivity-enhet bekräftar det stora intresset för lösningar som gör det möjligt att följa produktens prestanda.