Nyheter

Svenskt tillverkningsbolag satsar globalt

I höst fyller den svenska tillverkningsstrategen HANZA tio år. Efter en framgångsrik uppbyggnadsfas siktar bolaget nu på global expansion.

– Produktbolag ska kunna gå till en tillverkare som erbjuder mer än en komponent av en produkt och som är aktiv och kommer med lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan, säger Erik Stenfors.

Idén bakom HANZA är att göra livet lättare för dem som vill tillverka produkter och samtidigt spara både pengar, transporter och miljö. HANZA har byggt upp en ”one-stop-shop” så att produktägare slipper anlita en rad olika leverantörer utspridda över jordklotet. Uppbyggnaden av verksamheten har gjorts genom att fristående fabriker och olika tillverkningsteknologier samlats i kluster, som kan tillverka lokalt, nära både uppdragsgivare och slutkunder.

– Vi vill skapa lönsamhet hos våra kunder, vilket också långsiktigt skapar lönsamhet hos HANZA. Det jag är mest stolt över – och som inte alltid syns – är hur vi hela tiden lyckats förbättra de olika delarna i HANZA, samtidigt som vi utvecklat koncernen, säger Erik Stenfors.

I början av 2018 lämnade HANZA uppbyggnadsfasen och gick in i en expansionsfas, med fokus på nya geografiska kundområden och större försäljningsvolymer i de befintliga tillverkningsklustren. För HANZA är vägen mot framtiden tydligt utstakad:

– Tack vare våra medarbetares olika kompetenser har vi lyckats skaffa oss en oerhörd bredd. Målet är att ta den modellen vidare ut i världen. Drömmen är att HANZA hjälper alla produktägare globalt, säger Erik Stenfors.