Nyheter

Full storm på marknaden

Systempriset för augusti blev i snitt 51,73 EUR/MWh. Detta är det högsta priset för augusti sedan 2008. Priset för juli och augusti är de högsta vi har haft, oberoende av årstid, sedan vintern 2011.

Det här skriver LOS Energy. Ända sedan tidigt i våras har det varit historiskt torrt och varmt. Vädret är en av de faktorer som påverkar elpriset och det gäller inte bara här i Norden. Även i Europa har vädret gett problem med utebliven vindkraft och ökad efterfrågan på el för kylning.

Torkan och värmen har sänkt vattennivåerna i de europeiska floderna som används för koltransporterna till kolkraftverken. Detta gör att kolet istället måste transporteras med tåg vilket är betydligt dyrare. Detta höjer kostnadspriset för kolkraftproducenterna och därmed även de europeiska elpriserna. Varmt vatten i de europeiska floderna har även gett problem för kärnkraftverken som har varit tvungna att stänga ner driften på grund av brist på kylvatten.

Även om det har varit semestertider på kontinenten har efterfrågan på el varit hög och kraftproducenterna har börjat titta på gaskraft för att täcka upp för dyrare kol och kärnkraftbortfall. Samtidigt som Asien dammsuger den globala marknaden på flytande gas har en ökad efterfrågan i Europa lett till att även gaspriset stiger. Kolpriset stiger också mot bakgrund av en global tillväxt i efterfrågan. Dessutom, och detta är kanske den faktor som trissar upp elpriserna mest, har den europiska utsläppsmarknaden gjort att det har blivit fyra gånger så dyrt att släppa ut koldioxid.

Det är svårt att få syn på några faktorer som stimulerar till lägre elpriser i Europa.

Torkan jämnar ut priserna
Med en försvagad resurssituation i Norden efter den torra sommaren blir vi mer beroende av import från Europa, och därmed planar priserna mellan Norden och Europa ut och blir mer lika. Genomsnittspriset i Norden har hittills i år legat något högre än i Tyskland, men framtidspriserna har ännu inte stigit upp till de tyska nivåerna – något som väderutvecklingen under vintern kommer att kunna påverka i hög utsträckning.