Nyheter

BillerudKorsnäs har invigt en av Europas största och mest effektiva MG-pappersmaskiner

BillerudKorsnäs har invigt en av Europas största och mest effektiva MG-pappersmaskiner på Skärblacka produktionsanläggning utanför Norrköping. Invigningen hölls av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Petra Einarsson, avgående landshövdingen i Östergötlands län Elisabeth Nilsson, tillträdande landshövdingen i Östergötlands län Carl Fredrik Graf och fabrikschefen för Skärblacka produktionsanläggning Håkan Krantz.

Drygt 500 personer deltog vid ceremonin på Trozelligalleriet i Norrköping.

Investeringen på cirka 1,3 miljarder kronor, dels i en uppgraderad befintlig pappersmaskin och dels i en för bruket ny maskin för maskinglättat kraftpapper (MG-papper), är del i BillerudKorsnäs satsning på att skapa ett världsledande MG-center i Skärblacka. Satsningen förbättrar BillerudKorsnäs produktmix, lägger grunden för en bredare produktportfölj med högre förädlingsvärde och visar att företaget förstärker sin ledande position som global leverantör av kraftpapper för förpackningsändamål.

Användningsområdena för maskinglättat kraftpapper är allt ifrån konsumentvaror till industriprodukter, som exempelvis fettresistenta papper för konsumentpåsar och snabbmatsmarknaden, barriärpapper för mejeriprodukter till exempel smörförpackningar och papper för försegling av medicinska engångsartiklar.

Både den nya MG-maskinen och kapacitetsförstärkningen av befintliga maskiner öppnar såväl nya, som möjliggör tillväxt i attraktiva marknadssegment, samtidigt som satsningen i dess helhet utgör en solid grund för vidare utveckling av Skärblacka som ett världsledande MG-center.

– Det är med stor glädje och stolthet vi idag har invigt en av Europas största och mest effektiva MG-maskiner. Vi har med denna satsning dels förstärkt vår position som världsledande inom MG-papper och dels lagt en stabil grund för vidare utveckling av vår produktmix och vårt erbjudande, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef BillerudKorsnäs.

Fakta om BillerudKorsnäs MG-center på Skärblacka produktionsanläggning:

o Investeringsbelopp: 1,3 miljarder SEK
o Produktionskapacitet: 460 000 ton/år, varav 180 000 ton MG-papper, vilket gör bruket till den största anläggningen för maskinglättat kraftpapper i Europa
o Antal medarbetare: cirka 740 personer – en utökning med drygt 50 medarbetare under 2018.

På bilden:
Från vänster till höger: Petra Einarsson VD och koncernchef BillerudKorsnäs, Carl Fredrik Graf tillträdande landshövding i Östergötlands län, Elisabeth Nilsson avgående landshövding i Östergötlands län och Håkan Krantz fabrikschef Skärblacka produktionsanläggning.