Nyheter

MP: Fyra förslag för globalt klimatledarskap

Sverige är redan en global föregångare i klimatarbetet. Men det finns flera ytterligare steg att ta på den globala arenan. Nu presenterar Miljöpartiet  fyra punkter för ett internationellt ledarskap för klimatet.

1. Inför klimatavgifter mot länder som lämnat Parisavtalet

2. Anta en klimatlag i EU

3. Inrätta en global kriskommission för klimatet

4. Fortsätt minskningen av utsläppsrätter i EU