Nyheter

Consat växer med träindustrin

Consat har en lång erfarenhet av visionsystem för industrin, i form av det egenutvecklade CQV-systemet. Därför var det naturligt att nappa när det Göteborgsbaserade teknikbolaget Roséns Vision erbjöd Consat att ta över deras visionsystem riktat mot sågverk.

För Consats del öppnar det upp för en helt ny kundgrupp samtidigt som det också stärker det totala erbjudandet inom visionsystem för industrin:

– Vi har tidigare arbetat med maskinutrustningar åt kunder inom det här segmentet, men att vi nu har ett system för mätning av kvalitet hos virke är helt nytt för oss. Vi har sedan tidigare vårt CQV-system som är ett uppkopplat mätsystem. Övertagandet blir därför en breddning av det erbjudandet, säger Andreas Svenson, Product Manager CQV hos Consat.

Roséns arbetar med flera olika typer av utrustningar för sågverksindustrin och det var mot bakgrund av det som de utvecklade sitt scanningsystem Roscan. I samband med att bolaget valde att rationalisera sin verksamhet fattades beslutet att lägga ut systemet. Consat blev tidigt en av kandidaterna och visade sig också vara den bästa partnern:

– Skälet att valet föll på just Consat är att de har ett lämpligt arbetslag inom gruppen som sysslar med just mätsystem och liknande utrustningar inom andra branscher. Våra bolag har haft sporadiska kontakter genom åren och Consat har gett ett gott intryck. När vi beslutade oss för att förändra vår verksamhet blev Consat därför en stark kandidat, berättar Roséns Vision vd Erik Eveborn.

I samband med övertagandet bytte Consat namn på systemet till OBS, Optimized Board Scanning.