Nyheter

Världen har bara en såglinje med integrerad datortomograf – och den finns i Sävar

För sågverksbranschen har det länge varit en dröm att analysera varje stock och ”se in i den” innan den sågas. Detta för att kunna ta hänsyn till bland annat kvistarnas placering och storlek, och kunna såga upp stocken optimalt. Den drömmen är nu sann vid Norras sågverk i Sävar.

Norra är ett skogsföretag som ägs av 17000 skogsägare. Bland tillgångarna märks framförallt drygt en miljon hektar skog och flera sågverk, bland annat i Sävar och Kåge. I Sävars sågverk används gran- och talltimmer för att producera virke och stolpar. I ett antal etapper har anläggningen uppgraderats från 150000 till 230000 kubikmeter produkter. Virkesutbytet är 52 procent. I slutet av maj invigdes officiellt den unika såglinje som har en CT-log på linjen.

Röntgen

CT betyder computed tomography, på svenska datortomografi eller skiktröntgen, det vill säga samma teknik som används som diagnosinstrument på sjukhusen. CT-log röntgar inte en människa, utan en stock och skapar en tredimensionell bild av denna. En avancerad bildbearbetning använder ett stort antal tvådimensionella bilder för att framställa den tredimensionella.

Det krävs en enorm snabbhet av CT-utrustningen för att röntga stockar tillräckligt snabbt. Utrustningen i Sävar klarar 30 stockar per minut. Bilder exponeras 120 gånger per varv, det vill säga var 3:e grad, och stocken förflyttas 48 centimeter under varvet. Röntgenkällan roterar upp till 6 varv/sekund. Man förstår att datamängderna blir enorma för bara en stock, som kan vara upp till 5,5 meter. All data ska processas under de fåtal sekunder stocken transporteras till sågningen. Under den tiden ska datorerna (det finns 27 installerade) räkna ut till vilken vinkel stocken ska roteras och vilket postningsmönster som ska användas för att få ut mesta möjliga av stocken.

Flera nationer

CT-loggen har levererats av italienska Microtec, som grundats av Federico Giudiceandrea. Det tog flera decennier att utveckla tekniken. Han samarbetade med amerikanska Invision, den ryska matematikern Alexander Katsevich samt de svenska forskarna Stig Grundberg och Jonas Oja. Grundberg hade röntgat massor av stockar på Skellefteå lasarett (!) och gjort en doktorsavhandling i ämnet.

– Det är helt fantastiskt och nästan ofattbart att vi nu har en CT-log på plats här i såglinjen och det hela i full ordinarie drift, säger Stig Grundberg.

Virkesutbytet i procent kommer inte att öka, men värdeutbytet ökar och loggen bedöms att betala igen sig på fyra år. Kvaliteten på respektive produkt ökar och kassationerna minskar. Bland annat eftersom tomografen kan urskilja kärnveden öppnar sig möjligheter för helt nya produkter.

För att minska mängden sågspån som går förlorade och optimera uttaget av virkesdimensioner, arbetar Stig Grundberg vidare med ett annat spår, nämligen att minska bredden på sågsnitten. Ett sågverk med klingor sågar bort 4 millimeter. I Sävar används bandsågning. Där är motsvarande förlust 2,8 millimeter.

– Vi provar nu med 2,5 millimeters bredd på sågband inklusive skränkning. Varje tiondel som kan sparas in gör en hel del i slutänden, säger Stig Grundberg.

Han har för övrigt gått från att ha varit forskare till teknisk chef vid Sävars sågverk. Idag är han sågverkschef. Nu pågår arbete med att trimma och optimera linjen. Värdeutbytet ska upp och under nästa år även kapaciteten, till cirka 300000 kubikmeter produkter.