Nyheter

Optimismen inom industrin – lägsta nivån under året

Optimismen bland industrins inköpschefer faller till den lägsta nivån hittills under året i Swedbank/Silfs senaste mätning.

Huvudsiffran backar till 52,5 i augusti från 57,4 i juli. Tal över 50 indikerar expansion och Swedbank påminner om att enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet. Mest tyngde delindexen för produktion och orderingång.

Enligt Konjunkturinstitutet senaste mätning steg i stället optimismen i tillverkningsindustrin till ovanligt höga nivåer under augusti.