Nyheter

Ny kommunikationschef på Teknikföretagen

Håkan Eriksson tillträder den 3 september tjänsten som tillförordnad kommunikationschef på Teknikföretagen.

Håkan kommer att fortsätta Teknikföretagens arbete med att synliggöra industrins betydelse för tillväxt och välfärd och de frågor som är av stor betydelse för den svenska industrins konkurrenskraft.

I samband med detta tillträder tidigare kommunikationschef Per Braconier en tjänst som kommunikationsstrateg.