Nyheter

Miljöpartiet vill göra Göteborg fossilfritt

För att bli en fossilfri stad är det nödvändigt att minska, byta ut och tänka nytt. Därför har Miljöpartiet lagt ett antal förslag på vad som behöver göras. Det handlar om allt från utbyte av arbetsmaskiner och fordon till mer vegetarisk mat, klimatkompensation för tjänsteresor och solceller på alla kommunala byggnader, samt klimatekonomisk rådgivning till alla göteborgare.

Göteborgs stad behöver ta ett helhetsgrepp och minska klimatutsläppen på alla plan. Miljöpartiet har därför presenterat ett klimatpaket med konkreta förslag. Det gäller allt från hur vi konsumerar, hur vi bygger, hur vi investerar stadens pengar till hur vi reser och vad vi äter.

– Det duger inte att säga ja till flyg och fler bilar i staden som moderaterna och demokraterna gör. Då tar man inte klimatomställningen på allvar, säger Ulf Kamne miljökommunalråd i Göteborg.

Miljöförvaltningen har tagit fram Rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” som innehåller förslag på 83 åtgärder inom sammanlagt 15 olika områden. Det handlar till exempel om bränslebyte till fossilfritt, solceller, klimatsmart byggande, klimatsmarta fondinvesteringar, CCS, biokolanläggning och mer vegomat.

– Det är mycket tydligt i rapporten att vi behöver genomföra allt. Därför vill vi genomföra varenda åtgärd, säger Ulf Kamne.

Nu när Göteborg bygger mer än på 40 år är det extra viktigt att driva på för klimatneutrala byggnader i förnybara och återvunna material. Ett mycket positivt exempel är förskolan Hoppet där Lokalnämnden i Göteborg utmanar branschen att få fram alla delar som krävs för en fossilfri förskola. Projektering är påbörjad och förskolan planeras stå klar år 2020. Nästa steg blir att gå vidare med ett fossilfritt kvarter. Genom att dra nytta av och skala upp lärdomarna från förskolan “Hoppet” är det möjligt att på riktigt skapa fossilfria stadsdelar.

– Det går att byta ut mot fossilfritt, staden kan skapa efterfrågan genom att ställa krav på fossilfria produkter och stadens driv utmanar branschen att vara med.

Miljöpartiet driver även på för att skapa lösningar som att fånga in växthusgaser så att de inte förvärrar växthuseffekten ännu mer. Genom att använda CCS-teknik vid Renovas avfallsförbränning och att anlägga biokolanläggning kan Göteborg visa vägen för ny miljöteknik.

Över 7 000 tunga lastbilar kör i Göteborg – varje dag. De bidrar till stora klimatutsläpp, hälsofarlig luft och sämre trafiksäkerhet. Det finns också en risk att lastbilar kan användas till terrorattacker. Miljöpartiet i Göteborg föreslår åtgärder som kan få bort lastbilarna ur stan. Åtgärder som minskar utsläppen, ökar trafiksäkerheten och minskar risken för terrorattacker.

– Vi behöver minska lastbilstransporterna i staden och ställa högre miljökrav på de lastbilar som finns kvar, säger Ulf Kamne.

MP går till val på att Göteborgs stad ska bli fossilfritt – såhär:

·        Fossilfritt kvarter ska byggas i Gbg

·        Tunga lastbilar ska bort från stan

·        Skärpta miljökrav på lastbilarnas utsläpp

·        Byta ut arbets- och fordonsparken

·        Högre krav vid byggen

·        Klimatkompensera alla kommunens flygresor

·        Flytta mer av godstrafiken till älven

·        Införa CCS-teknik