Nyheter

Eneo öppnar sin kunskapsbank om solceller

Nu startar Eneo en blogg för att sprida vad man kan om solceller. Eneo berättar om det kunderna  frågar och vill veta mer om. Det handlar självklart om det positiva med solceller. Att inspirera andra och att våga kommunicera om vad man gjort. Men också om alla fallgropar. Juridik, hållbarhetsrisker och skador står ofta högt på agendan när man möter kunder.

Ett typiskt område är solcellernas klimatavtryck.

När en installation med solceller står klar har den en koldioxidskuld. Hela produktionen av cellerna har varit energikrävande. Det spelar också roll vart solcellerna tillverkas.

– Att det faktiskt finns mer eller mindre smutsiga solceller är ett resonemang som ofta saknas. Det finns en uppfattning om att solceller inte alls skapar koldioxidutsläpp. Om vår bransch ska ta sitt ansvar för klimatfrågan behöver det här tänket ändras, menar Harald Överholm, en av Eneos grundare.

I bloggen berättar man hur man analyserar koldioxidskulden. Hur man betalar av den så snabbt och säkert som möjligt. Och hur man kan minska den till att börja med, genom att välja rätt paneler.

Men vad är syftet? Kan inte kunder bara kontakta Eneo om de vill ha information?

– Vår grundtanke är att skapa nytta både för kunder och för samhället. Vi har samlat på oss kunskap som vi tycker är värd att förmedla. Sprids den så bygger det en seriös och välutbildad marknad. Det gynnar alla, säger Harald Överholm.