Nyheter

Comsel System levererar energimätningsutrustning till E.ON:s projekt LES Simris

Spännande pilotprojekt där E.ON skapat Sveriges första lokala energisystem – Comsel System är stolt leverantör av smarta mätningsmoduler och servicehubtjänst för energimätning i projektet LES Simris.

För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver vi utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att producera egen el, framförallt via solceller på taken. Därför har E.ON startat ett utvecklingsprojekt med målet att göra avgränsade områden i Sverige självförsörjande på förnybar el.

I byn Simris har E.ON skapat Sveriges första lokala energisystem. I pilotprojektet, som går under namnet LES Simris, testar man att göra en liten ort på landsbygden självförsörjande på el med solceller och vindkraft under avgränsade perioder. Under en testperiod ska systemet göra byn helt självförsörjande på 100 procent förnybar och lokalproducerad el var femte vecka. Framöver hoppas man att samma teknik kan användas även på andra platser. På E.ON ser man det som ett komplement till dagens energisystem med stora, centrala kraftverk och långa transportsträckor.

Comsel System har till projektet levererat sin produkt Oculus®, en smart IoT-mätmodul för energimätare samt Corona®, en IoT-servicehubtjänst som handhar kommunikation, inventariekontroll, konfiguration, programuppdateringar samt hälsoövervakning för Oculus® IoT-modulerna. En fjärdedel av hushållen i Simris har ingått ”AvtalFlex” med E.ON, vilket betyder att man i dessa villor installerat Oculus® för att i realtid mäta och styra energianvändningen. Oculus®-modulen fästs enkelt på befintliga mätare varpå man får tillgång till realtidskonsumtions och -produktionsinformation (import och export) samt information om hur mycket styrbar effekt som finns att tillgå i varje enskild villa. Oculus® har hög säkerhetsnivå och kommunicerar enkelt via många olika kommunikationsmetoder. Genom mer detaljerad och lättillgänglig information om energianvändning, kan man reducera höga effektuttag vid olägliga tidpunkter och på så sätt uppnå en mer miljövänlig och effektiv energianvändning.

– För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver vi utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att producera egen el, framförallt via solceller på taken. Det ger helt nya utmaningar kring hur vi producerar och distribuerar el i våra nät. Vi har med stort intresse installerat Comsels produkt Oculus i projektet. Vi är imponerade av hur mycket data man kan styra och samla på ett så bekymmerslöst sätt, och dessutom få data i realtid. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Comsel, säger Peder Kjellen på E.ON Sverige AB.

– Vi är väldigt nöjda över att vara en del av E.ON:s projekt LES Simris, eftersom det är ett banbrytande projekt som medför enbart fördelar för samtliga inblandade. Vi är glada att E.ON valt vår produkt, och att vi kan visa hur enkelt det är att samla in och styra värdefull realtidsdata om energianvändning. Det är mycket inspirerande att få delta och samarbeta med E.ON kring denna typ av nya innovativa lösningar, säger Kristian Heimonen, VD för Comsel System Ltd.

Comsel System Ltd erbjuder produkter och tjänster inom smart mätning för energibranschen. Lösningarna innefattar helt nya produkter för nästa generations lösningar inom smarta mätare som bygger på modern, standardiserad, säker och kostnadseffektiv arkitektur. Systemen gynnar samtliga aktörer på energimarknaden, och erbjuder slutkunderna helt nya möjligheter att ta del av information om sin energianvändning och bli mer energieffektiva.