Nyheter

Spetskompetens inom svets öppnar nya marknader

För att konkurrera om uppdragen gäller det att hela tiden utveckla sitt kunnande och erbjudande. När Aquadus certifierade sig enligt ISO 3834 innebar det att de kunde erbjuda sina kunder en spetskompetens inom svetsning. Att jobba efter ISO 3834 är att styra upp aktiviteterna i sin svetsande verksamhet genom att beskriva vad man gör och följa det man har beskrivit.

– Certifieringen är också ett krav från några av våra samarbetspartners, bland annat ett par kommunala energibolag från Eskilstuna och Strängnäs, Svetskompetensen behövs för att arbeta med tryckbärande ledningar eller fjärrvärmeledningar berättar Johan Gustafsson, ägare av Aquadus.

Egentligen är det energibolagets kunder som är Aquadus uppdragsgivare. För att få ner kundernas energiförbrukning dras nya rörinstallationer inomhus och fjärrvärmecentraler byts ut mot nya. Varje projekt görs i samarbete med energibolaget.

– I grund och botten är ISO 3834 en gedigen process för att kvalitetssäkra ett arbete. Man beskriver vad som ska göras och sedan hur det har gjorts, allt enligt en lång lista som sammanfattas i 14 punkter. Våra montörer har också gjort en svetsarprövning med godkänt svetsprov för att få sin behörighet, avslutar Johan Gustafsson.