Nyheter

Optimalt utnyttjande av utrymme tack vare vertikal transport

En ny modul har lagts till i Interroll Modular Conveyor Platform (MCP). Modulen Spiral Lift är nu tillgänglig. Denna har anpassats optimalt till MCP och kan användas för effektiv och pålitlig vertikal transport av ett extremt brett utbud av varor.

Flexibilitet och utrymmesbesparing är trumfkortet när det gäller materialflöde: I produktion, lager och distribution måste varor med olika mängder, förpackningar, storlekar och vikter flyttas. En viktig prestationsfaktor är därför att vara förberedd för de mest olika materialflödesbehoven. I de fall där varor regelbundet också måste flyttas uppåt eller nedåt krävs en transportör som är så flexibel som möjligt och som arbetar vertikalt. Interroll har nu lagt till en av dessa transportmoduler till sin beprövade MCP.

För våra kunder – systemintegratörer och OEM tillverkare av anläggningar – innebär denna breddning av vårt sortiment att det blir väsentligt lättare att planera och genomföra avancerade materialflödeslösningar, säger Florian Kley, Global Product Manager vid Interroll. Tack vare vår nya Spiral Lift kan vi göra vår modulportfölj komplett och därmed låta våra kunder bygga en transportlinje som också fungerar vertikalt – allt från en och samma leverantör.

Enkel planering och implementering
Övergångspunkterna för materialet som ska transporteras mellan Spiral Lift och andra transportmoduler är förkoordinerade från fabriken. Denna integrerade lösning tar bort ytterligare designarbete och möjliga fel i materialflödet och garanterar effektivitet och driftsäkerhet.

Den nya Interroll Spiral Lift kan användas överallt där MCP-transportörer planeras eller redan används. Denna spiraltransportör kan också användas som en fristående lösning. Den är lämplig för att transportera alla varor för vilka övriga delar av MCP-transportplattformen redan har utformats (dvs. för kartonger, lådor eller påsar av olika former och storlekar). En utmärkande egenskap hos Spiral Lift är dess minimala krav på yta, vilket garanterar optimal användning av utrymmet även vid ombyggnadsprojekt.

Tyst och energibesparande operation
Den vertikala transportören, som utvecklats av Interroll Research Centre (IRC) i Hückelhoven-Baal, har testats i kontinuerlig drift med högsta prestanda, med fokus på maximal effektivitet och driftsäkerhet.

Glidsegmenten används för att förflytta materialet som ska transporteras och dessa drivs exakt via en kedja. Förseglade och gummibelagda kullager garanterar särskilt tyst och energibesparande drift.

Fokus på säkerhet i arbetet
Eftersom gliddelarna också överlappar varandra i böjen, finns det ingen lucka i vilken mindre föremål kan falla igenom eller skada operatören. Undersidan av Spiral Lift är helt tillsluten. Det innebär att det inte finns några farliga kontaktpunkter och lösningen följer därmed de högsta standarderna för arbetsskydd. Utöver denna förebyggande konstruktion imponerar Spiral Lift också tack vare dess mycket låga bullernivåer.

Höjden mellan överföringspunkterna inåt och utåt, vars position kan väljas i 45 graders steg, är högst fyra meter om en drivenhet används.

Beroende på önskad effekt kan Spiral Lift drivas med en trummotor – växel  som tillval, varigenom transporthastigheter på 0,1 till 0,5 meter per sekund kan uppnås. Spiralhissen från Interroll introduceras initialt med en transportbredd på 500 mm och en maximal bärkraft på 30 kg per meter; ytterligare storlekar och versioner kommer.