Nyheter

PRODUKTNYHET: Den lilla stegmotorstyrningen SMCI33

Man kan snabbt och enkelt, även utan programmeringskännedom, programmera komplexa körprofiler (parametrar som strömvärde och steg-upplösning samt sträcka, hastighet, ramp, paus och loopar, sammanlagt 16 rader) som därefter kan överföras till SMCI33-2 via RS485 eller USB.

Nanotecs SMCI33-controller kan drivas antingen i automatik via PC eller i Stand-alone-drift och startas via en extern signal. Alternativt kan naturligtvis alla kommando via den väl dokumenterade ASCII-koden användas, vilket ger möjlighet till fleraxel-användning via en liten PLC. Ingången ”referensfart” erbjuder en automatisk maskininställning och förenklar och förkortar igångkörningstiden väsentligt. Encoderingången upptäcker en motorblockering eller stegfel och kan beroende av inställning korrigera dessa automatiskt.

Den inställbara microsteg-driften från 200 upp till 25 600 steg/varv möjliggör ett tyst, jämt förlopp, minskar systemresonansen och höjer samtidigt upplösningsförmågan och utbytesmöjligheten till
3 och 5 fas motorer. Vid en fasström på 3A fas och en spänning på 12- 48 V kan varvtal på över 3000 varv/min uppnås.

Nanotecs SMCI33-controller erbjuder konstruktören ett ultrakompakt, kostnadseffektivt och hög efficient PWM-MOSFET- effektslutsteg med reducerade montage-/inkopplingsarbete. En automationstekniker erhåller stor hjälp vid maskinoptimeringen i och med den enkla, snabba och flexibla programmeringen – även vid komplexa rörelseförlopp.