Nyheter

Lägre kostnader och högre verkningsgrad

Kostnader för drivlösningar under utrustningens hela livscykel omfattar alla kostnader från inköp och driftsättning till användning, underhåll till kassering. För att optimera den totala ägandekostnaden erbjuder NORD DRIVESYSTEMS enskilda beräkningar för varje kund för sänkta kostnader och optimerad verkningsgrad med kraftfull och effektiv drivteknik.

Kostnader för anskaffning, hantering, transport och installation av utrustning utgör endast en del av den totala kostnaden för en hel anläggning och dess maskiner. Driftkostnader så som energi, material, programvara, lagring, reparationer och underhåll måste också tas i beaktning. Den totala kostanden som en produkt genererar över sin livstid kan beräknas som total ägandekostnad. Därigenom går det att ta reda på hur mycket man sparar och hur lång tid det tar innan produkten betalar sig.

För att optimera den totala ägandekostnaden erbjuder NORD DRIVESYSTEMS verkningseffektiva drivlösningar som kan minska driftkostnaderna betydligt genom en integrerad approach. Detta omfattar ett minskat antal versioner med hjälp av NORDs modulbaserade system och sänkt energikonsumtion genom användning av IE4 synkronmotorer med hög verkningsgrad, lång livslängd och lågt underhåll.

Drivsystem står för den största energiförbrukningen i industriella verksamheter och därför är det högst intressant att minska just dessa kostnader för att åstadkomma en lägre total ägandekostnad. NORDs energibesparande IE4 synkronmotorer har väldigt hög verkningsgrad och uppfyller de striktaste kraven på energieffektivitet, även i delbelastat läge och vid medelhastighet tack vare PMSM-teknik vilket kan ge stora besparingar.

Den andra största faktorn för att sänka kostnaderna är ett reducerat antal versioner vilket minskar administrativa kostnader, ger en smidigare och effektivare tillverkning, logistik, lagring och service. De grundläggande versionerna som kan användas för att minska det totala antalet versioner kan väljas ur NORDs omfattande modulbaserade system.

Dessutom kan NORD-system som är särskilt konfigurerade för specifika industriella verksamheter hjälpa till att minska det totala antalet versioner och reservdelar. För intralogistik och flygplatsapplikationer erbjuder NORD LogiDrive, ett standardiserat motorsystem som består av en IE4 synkronmotor, en tvåstegs-växel och NORDAC LINK fältdistribution. För palltransport har NORD en kostnadseffektiv kombination av en asynkronmotor och en NORDAC BASE frekvensomriktare.

Med NORDs högkvalitativa och pålitliga produkter får du en lång livslängd med lägre underhållskostnader. Dessutom går det att betydligt minska reparationskostnader och få bättre anläggningstillgänglighet med NORDs frekvensomriktare.