Nyheter

Förebyggande av lagerhaverier börjar redan dag ett

Monteringen av lager är en verksamhet som kräver rätt kunskap och färdighet. Historiskt sett har man konstaterat att underhållspersonal gör vissa misstag gällande denna uppgift, vilket följaktligen minskat livslängden hos lagren. Ytterligare faktorer som äventyrar livslängden kan vara att lagren inte hålls rena, eller att man inte respekterar de rekommenderade lagerspel för lagerringarna och axeln, eller att man inte använder professionella monteringsverktyg. Enligt den globala lagerproducenten NSK kan dessa fel emellertid lätt undvikas.

Upp till 20 % av alla lagerproblem beror på felaktig montering, och den här typen av problem kan leda till att hela system eller produktionslinjer stoppas. Det är därför noga att vara extra aktsam vid montering av lager.

För de som oroar sig för detta problem eller vill lära sig mer går det att få stöd från NSK. Till exempel erbjuder NSK utbildning som särskilt fokuserar på rätt montering och demontering av lager. Dessutom kan utbildning hållas på användarens arbetsplats eller i samarbete med en säljpartner.

Förutom utbildning erbjuder NSK, som ett led i tjänstepaketet AIP+ (Value Added Program), verktyg för att montera lager på ett professionellt sätt. Dessa specialverktyg behövs för att applicera rätt kraft som är nödvändig för att trycka lagerringen på plats. Vid kall montering är det viktigt att säkerställa att monteringskrafter aldrig överförs genom lagrets rullningselement, för att undvika skador, inte bara på rullningselement utan även på löpbanor.

Även vid varmmontering med hydraulverktyg och induktionsvärmare kan skador uppstå i lagren om de valda verktygen inte är lämpliga för tillämpningen eller används felaktigt. Ett sådant scenario kan leda till bucklor i banor, deformerade tätningar, skador på intilliggande komponenter och även sprickor i lagerringarna.

En annan tjänst som erbjuds från NSK:s sida är felanalys på plats för att undersöka lagerhaverier. Dessa undersökningar avslutas med rekommendationer om huruvida man ska använda lager från en annan serie eller optimera miljöförhållandena.

Som exempel kan nämnas en stor bilproducent som såg en ökning av lagertemperaturen på två ventilationsriggar. Eftersom lagerhaverier inträffade ungefär var sjätte månad bjöds NSK in för att hitta en lösning. En omfattande utredning av tillämpningen genomfördes av specialisttekniker från NSK. Utredningen visade att temperaturökningen orsakades av överbelastad förspänning som applicerades på lagren, liksom höga externa sommartemperaturer. En annan sannolik orsak var att det begränsade utrymmet gjorde det svårt att montera lagren korrekt på ventilationsaxeln.

I första hand rekommenderade NSK ett byte till företagets sfäriska rullager, vilka inte bara är de högsta lastbärande lagren i sitt slag, utan erbjuder även temperaturstabilitet upp till 200° C. Lagren kompenserar också för feljusteringar och kan tolerera viss felaktig montering.

Tillsammans med lagerändringen föreslog NSK utbildning av underhållspersonal hos kunden kring professionell montering och demontering av lager.

Efter att de nya lagren hade installerats och justerats under övervakning av NSK:s tekniska team, minskade temperaturhöjningen. Eftersom inga haverier rapporterats under mer än 12 månader uppgår årliga besparingar för driftstopp och lagerbyten till 15 000 euro.

Detta exempel illustrerar effekten av hur korrekt montering påverkar lagrets livslängd och hur lätt det kan vara för underhållspersonal att förlänga livslängden.