Nyheter

Utbildar fler solcellsmontörer på egna kontorstaket

Ömangruppens huvudkontor har växt ur sina gamla lokaler och flyttat in i en nyrenoverad fastighet på Smedjegatan i Växjö. Nu installeras solceller med en maxeffekt på 27 kW på det nya kontorets tak. Parallellt med installationen utbildas personalen så att fler av Ömangruppens montörer får kunskapen som krävs för att installera solcellsanläggningar hos företagets kunder.

– Denna vecka har vi både praktisk och teoretisk genomgång av solcellsinstallationer för att sprida kunskapen internt samtidigt som vi installerar solceller på vårt eget kontor. Ännu fler av våra montörer får nu kunskap om solceller och de krav och riktlinjer som finns för montering, säger Martin Schmitz, energikonsult på Ömangruppen.

Investeringen i solcellsanläggningen görs av Nivika Fastigheter som äger fastigheten.

– Vi ser många fördelar med solpaneler. Vi hyr ut lokaler där vi står för el-abonnemanget och då får vi tillbaka investeringen. Sen har vi även miljöaspekten, vår miljöpolicy är att Nivika Fastigheter skall bidra till att produktionen av fossila bränslen skall minska i världen och då är solceller ett bra alternativ, säger Dan Carlsson, Fastighetschef på Nivika Fastigheter.

En lönsam investering

Räknat på en energikostnad på 1,20 kr/kWh och med investeringsbidrag på 30 % av investeringskostnaden beräknas anläggningen få en återbetalningstid på 7,5 år.

– Som förvaltare gör vi långsiktiga investeringar så detta är en rimlig tid för oss. Vi strävar efter att vårt samarbete med Ömangruppen ska leda till en långsiktig relation, det gör vi alltid med våra leverantörer, säger Dan Carlsson.

Projekt över hela Sverige

Ömangruppen, med huvudkontor i Växjö, arbetar med energi- och installationsprojekt över hela landet och har kontor på 17 orter i hela södra Sverige.

– Vi ser en stor ökning av intresset för solceller och har ett antal projekt i order. Eftersom vi jobbar med miljö och hållbara teknikfrågor i fastigheter är det jätteviktigt för oss att även våra egna lokaler bidrar till en bättre miljö, säger Ulf Dahlquist, operativ chef på Ömangruppen.