Nyheter

Helt ny anläggning ersätter gamla grundskolan i Jumkils kyrkby

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har uppfört en ny grundskola i Jumkil och samtidigt passat på att bygga en förskola med två avdelningar. Ett reningsverk har också installerats för skolan och flera andra fastigheter.

Jumkils landskapsbild präglas av den gamla kyrkan med sin fristående klockstapel och en församlingsgård i lantligt röd stil. Kyrkbyn är mycket väl inbäddad i grönska från höga träd. Nästan mitt i allt detta ligger skolans tomt, och det är enbart en stenmur som skiljer den från kyrkogården. I närheten slingrar sig Jumkilsån fram i åkerlandskapet. Miljön är skyddad för sina kulturvärden.

– Den befintliga skolbyggnaden var mycket sliten och en utredning gjordes om den skulle renoveras eller ersättas av en ny, berättar Ali Davari, tidigare anställd på kommunens Skolfastigheter, men idag projektledare på CSK Projekt AB som är projekteringsledare. Ali har därmed först arbetat på beställarsidan och sedan på utförarsidan, under detta projekt.

Utredningen visade att ett nybygge var bästa alternativet. Beslutet blev att riva den gamla skolan och uppföra en ny på samma plats. Tidigare gick här 80–100 grundskoleelever. Mot bakgrund av ökat elevunderlag har den nya skolan dimensionerats för 150 elever. Dessutom inryms en förskola med två avdelningar.

Liksom tidigare är det en byggnad i vinkel och med höjd upp till två våningar.

Nya anläggningen har dock större volym och dessutom en infrastruktur som skiljer på flöden av förskoleelever, grundskoleelever och leveranser till skolköket. Det var ett pussel att få in allt på tomten.

– Under den första delen av jobbet var det inte så många yrkesgrupper som trängdes på ytan, men det blev en utmaning en bit in projektet, speciell inomhus. Logistiken in och ut ur huset var svår att kombinera med markarbeten som låste upp transportvägar, berättar Mats Berkman, platschef hos SH Bygg, Sten & Anläggning AB.

Aktiviteterna i Jumkil har egentligen bestått av tre projekt: rivning av gamla skolan, uppförande av ny skola och bygge av reningsanläggning. Denna betjänar skolan, församlingshemmet, en idrottshall och tre privata hus.

– Det hela har gått ganska fort tack vare det upplägg som valdes, säger Ali Davari. Rivningen upphandlades separat. Och parallellt med den togs handlingar fram för nya skolan. Några faktorer som underlättade var att Tengbom var arkitekt både för skiss, hus och landskap. Och kommunens bygglovshandläggare fanns med tidigt i projektet, vilket förenklade beviljande av bygglovet. Samtidigt såg kommunen till att bygga reningsanläggningen, så den står klar nu, innan skolan är klar. De positiva kontakter vi hade med de boende intill, har också underlättat för oss.

Det var emellertid en utmaning för alla entreprenörer med den trånga tomten, bland träd som skulle bevaras och den kulturskyddade kyrkan.

– Vibrationer från pålningen såg vi som en stor risk, med tanke på kyrkan, intilliggande bostäder med mera, men det gick bra, berättar Mats Berkman.

FAKTA

Jumkils skola

Bygge av ny förskola och skola i Uppsala kommun

Tidplan: mars 2017 – juli 2018

Byggherre: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Projekteringsledare: CSK Projekt AB

Bygg- och markentreprenör: SH Bygg, Sten & Anläggning AB

Arkitekt för skiss, hus och landskap: Tengbomgruppen AB

BTA: 2100 kvadratmeter (gamla skolan 1400)

Värde: 51 msek