Nyheter

Energisystem lanserar europatillverkad LED mastbelysning från Midstream Lighting

Energisystem representerar Midstream i Sverige. Energisystem innehar exklusiv försäljningsrätt för Midstreams sortiment på svenska marknaden, meddelar Energisystem i ett pressmeddelande idag.

Titan och Modus – Kvalitetsarmaturer för högt ställda krav. Midstreams produktsortiment utgår från Titan och Modus. Armaturerna är utvecklade och tillverkade i Europa för världsmarknaden.

Målsättningen med Titan har varit att ta fram den perfekta mastbelysningen för flygplatser. Hårt arbete mot höga ljus- och kvalitetskrav har resulterat i en armaturserie med stomme i rostfritt stål och häpnadsväckande linsteknik.

Användningsområdet begränsas inte till flygplatser. Industri, hamnar, köp- och logistikcenter kan också utnyttja denna kvalitetsarmatur som utvecklats med flygplatskrav som mall.

Modus har mycket av tekniken gemensam med Titan men har funktionen av en riktad strålkastare. Detta gör Modus lämplig för exempelvis kranbelysning, objektbelysning och arenabelysning.

Rätt ljus på rätt plats

Hur mycket ljus som lämnar armaturen är underordnat. Det viktiga är att armaturen belyser önskad yta. Tack vare sofistikerad linsteknik är Midstreams armaturer överlägsna både konventionell reflektorteknik och LED-bestyckade branschkollegor.

Den sofistikerade linstekniken fördelar ljuset med perfektion över ytan och bländande spilljus minimeras. Resultatet är bättre, jämnare belysning från färre armaturer med lägre installerad effekt.

Ett exempel är det svenska pilotprojektet i Oskarshamns Hamn. 1 000W LED-armaturer ersattes med Titan 560 (575W) i en 27m-mast med förbättrade ljusnivåer som följd.

En mångsidig lösning anpassad efter dina behov

Armaturerna följer svensk standard för montage i högmast. Titan-armaturernas smarta, graderade montagebygel kan enkelt anpassas för alla tänkbara montage.

Beroende på montagehöjd och storlek på ytan som ska belysas finns olika linsalternativ. Oavsett förutsättningar överträffar, och utklassar, Titan traditionell teknik.

I standardutförandet levereras Titan och Modus med 1-10V styrning via separat kontaktdon. Önskas DALI-styrning eller trådlös styrning anpassas och levereras armaturen efter dina behov.

Säkerhet och skyddsfunktioner

God belysning är en förutsättning för säkerhet. Titan och Modus hjälper er att uppnå och överträffa myndighetskrav och arbetsmiljöföreskrifter.

Armaturerna är utrustade med överhettningsskydd samt skydd mot variationer i nätet. Armaturerna återställs automatiskt när förhållanden normaliserats. Midstreams produkter har dubbelt skydd mot strömspikar vilket kan rädda armaturerna vid exempelvis blixtnedslag.

Sammanfattning: 

  • Europeisk innovation, europeisk tillverkning

  • Titan: Områdesbelysning för flygplatser, hamnar, industrier samt köp- och logistikcenter 

  • Modus: Kranbelysning, objektbelysning, fasadbelysning, arenabelysning och platsbelysning

  • Häpnadsväckande linsteknik med minimal ljusförorening och bländning

  • Sparar energi, pengar och miljö i befintliga anläggningar

  • Bäst totalekonomi vid nyinstallation