Nyheter

Nio branscher har presenterat färdplaner för fossilfritt Sverige

”Fossilfritt Sverige” blir ett tema under Almedalsveckan i år. Nio olika branschers nyss framtagna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft ska testas på näringslivet och politikerna. Och i september kommer den unika svenska berättelsen att presenteras vid det stora klimatmötet i Kalifornien.

– Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Det är inte bara en vision utan en konkret verklighet genom att ett antal branscher presenterat sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Det säger Svante Axelsson, som är nationell samordnare för projektet Fossilfritt Sverige.

I april överlämnades de nio första färdplanerna från lika många branscher till regeringen och i höst väntas ytterligare färdplaner bli klara. De branscher som nu lagt fram resultatet av sitt arbete är Betongbranschen, Bygg- och anläggningssektorn, Cementbranschen, Dagligvaruhandeln, Flygbranschen, Gruv- och mineralnäringen, Skogsindustrin, Stålindustrin samt Åkerinäringen.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen. De olika branscherna har bjudits in att ta fram sina egna färdplaner och responsen har enligt Svante Axelsson varit överväldigande.

Unik uppslutning från näringslivet

– Initiativet är unikt. Att olika företagsnätverk visar hur de ska bli fossilfria är positivt, men att hela branscher utvecklar egna färdplaner för fossilfrihet 2045 är en satsning som ger hopp inför framtiden. Det är inte bara själva dokumentet som är viktigt utan också att det har inneburit en omfattande process med många andra aktörer inblandade genom ett antal workshops och seminarier. Eftersom färdplanerna är så många skapar arbetet med dem ett momentum i Sverige där allt fler aktörer tar egna steg mot fossilfrihet.

– Även om branscherna har fått råd och tips på vägen ska det betonas att färdplanerna har skapats av branschernas egna driv och engagemang och att resultaten och de olika politiska förslag som lyfts fram ägs av branscherna själva.

Planerna lyfter fram möjligheter som följer med klimatutmaningen och kan användas som affärsmässiga möjligheter för både företag, branscher och Sverige i stort. De identifierar nödvändiga teknikskiften och eventuella hinder för branschernas omställning och presenterar förslag på hur dessa hinder kan undanröjas. Inte minst riktar de sig till politikerna.

 Visar vägen till ett godare liv

– Almedalsdiskussionerna syftar till att testa om näringslivet och politiken är med och bejakar det som respektive bransch föreslår, säger Svante Axelsson.

Och om den planerade presentationen vid det stora klimatmötet i Kalifornien den 11 – 12 september säger han:

– Vi har en unik berättelse. Det svenska landslaget för fossilfrihet har samlat sig för att visa omvärlden att en annan värld är möjlig och när vi lyckats bevisa att ett fossilfritt land också är vägen till ett godare liv kommer det att bli en global kapplöpning ut ur fossilsamhället.

Bild: Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige