Nyheter

Miljonstöd till forskning inom rymdindustrin

Projekt SpaceLab beviljades i dagarna närmare 10 miljoner kronor från Tillväxtverket och kommer att fokusera på additiv tillverkning för rymdindustrin.

– Vi vill bidra till att skapa en långsiktig tillväxt inom rymdindustrin och additiv tillverkning är en central teknologi för denna industri, säger Per Nylén, professor vid Högskolan Väst och ansvarig för forskningen inom produktionsteknik.

Minskad miljöpåverkan och resursförbrukning är en av århundradets största utmaningar. Detta gäller både vid tillverkning och vid användning av olika produkter. Genom additiv tillverkning (AM) kan såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan minskas. Potentialen hos AM som produktionsteknik för industriell hållbar produktion är dock är inte fullt utnyttjad inom rymdindustrin och AM-tekniken kan med sin snabba utveckling leda till dramatiska teknikskiften och nya konkurrensförutsättningar.

– Inom GKN:s rymdverksamhet har vi utforskat och utvecklat olika typer av AM- teknologier under många år. Nu med vårt deltagande i Ariane 6 och ESA projektet Prometheus så krävs att vi lyfter vår satsning till nästa nivå. Detta projekt ihop med Högskolan Väst kommer att stötta oss i detta, säger Henrik Amnell från GKN Aerospace som också kommer vara delaktig i utvecklingsarbetet i projektet.

– AM-produktion möjliggör små serier och ökad variantrikedom genom de designfriheter som tekniken möjliggör, vilket är egenskaper som är centrala för rymdindustrin och för oss på GKN, säger Henrik Amnell.

Många företag kan bli inblandade
Fyrbodals största högteknologiska företag är GKN Aerospace som alltså är huvudpartner för projektets genomförande, med ett stöd på 6 miljoner i form av arbetsinsats. Projektpartners utöver GKN kommer att identifieras som en del i genomförandet. Det kan vara företag som ingår i högskolans etablerade nätverk och som också har stort intresse för utveckling av ny teknologi för rymdapplikationer såsom exempelvis RUAG, Brogren Industries, Tooltec, Trestads laser, Arcam, Exova Metech, Elinc Sweden, Uddevalla precisions industri och HB mekaniska.

– Svensk flyg- och rymdindustri har under många år varit framgångsrik men den internationella konkurrensen hårdnar genom ökade möjligheter till utlokaliserad produktion. För att behålla en ledande position inom tillverkningsindustri inom transport och rymdindustri är därför ledande tekniskt utveckling och kvalitet i världsklass absolut avgörande, säger Per Nylén.

Lyfta teknikhöjden hos företagen
Projektets mål är att genom kunskapsöverföring lyfta teknikhöjd och leveransförmåga bland regionens små och medelstora företag och göra dem kapabla att leverera till högteknologiska storföretag och att bli attraktiva som samarbetspartner i internationella projekt. Projektet stöds därför också finansiellt av Västra Götalandsregionen med drygt 7 miljoner kronor. Additiv tillverkning (AM) är högintressant för många industrisektorer, inte minst för regionens flyg- och bilindustri eftersom tekniken möjliggör att hela produkt- och materiallivscykeln kan betraktas. Digitalisering vid AM möjliggör även att företag kan producera på efterfrågan med minimalt lager, eftersom mönster kan lagras i digitala arkiv.

Högskolan i framkant inom additiv tillverkning
Additiv tillverkning i metall är redan ett starkt forskningsområde för Högskolan Väst. Högskolan har, tillsammans med Chalmers och Swerea-IVF, tagit initiativet och arbetar aktivt för att skapa en nationell arena för AM i metall. Syftet med arenan är att koordinera forskning, utbildning och informationsspridning för att stärka den svenska verkstads- och metallindustrins konkurrenskraft. Inom ramen för arenan bedrivs för närvarande två projekt för att ta fram en nationell forskningsplan för additiv tillverkning i metall.

– SpaceLab projektet ligger väl i linje med utvecklingen vi redan påbörjat inom AM där vi snabbt implementerar och utvecklar de forskningsresultat vi gemensamt får fram för en omedelbar utveckling av industrin. Med dessa medel från Tillväxtverket har vi totalt närmare 25 miljoner kronor i projektbudgeten, vilket innebär kraftigt förbättrade förutsättningar till ett tekniklyft i regionen, säger Per Nylén.

Bild: Per Nylén, ansvarig projektledare på Högskolan Väst.