Nyheter

Kerstin Hallsten ny chefekonom för Industriarbetsgivarna

Kerstin Hallsten är idag senior rådgivare vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken. Hon har en doktorsexamen inom nationalekonomi samt en lång och bred erfarenhet av policyarbete med ett flertal publikationer.

Bland Kerstins tidigare uppdrag märks tjänsten som chefsekonom och avdelningschef på Konjunkturinstitutet samt chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Hon hade som biträdande avdelningschef på penningpolitiska avdelningen också under lång tid ansvar för att ta fram det penningpolitiska beslutsunderlaget på Riksbanken.

Kerstin Hallsten tillträder sin tjänst hos Industriarbetsgivarna den 10 september och kommer också att företräda Skogsindustrierna.

– De svenska basindustrierna skogen, stålet och gruvorna kan inte flytta utan är helt beroende av möjligheten att öka sin internationella konkurrenskraft för att även framgent vara världsledande. Även byggnadsämnes- och svetsmekanisk industri är beroende av svenska exportframgångar. En viktig faktor för det är att vi på en stabil grund av analys och forskning kan visa och förklara vad som påverkar den svenska basindustrins konkurrenskraft och vilka faktorer som behöver vara styrande för lönebildningen i Sverige. Därför är det mycket glädjande att kunna välkomna Kerstin Hallsten. Med hennes gedigna erfarenhet och kunnande är jag övertygad om att hon kommer att spela en avgörande roll för industrin, inte bara inför nästa avtalsrörelse, säger Per Hidesten, Industriarbetsgivarnas vd.

– Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat med analys av såväl konjunkturella som strukturella frågeställningar. Jag tycker det ska bli spännande att vara en del av Industriarbetsgivarna och arbeta för att stärka basindustrin med min kunskap om penningpolitik, lönebildning och prognosarbete, säger Kerstin Hallsten, tillträdande chefekonom, Industriarbetsgivarna.