Nyheter

Ellevio bygger en ny fördelningsstation i Johanneshov

Ellevio bygger en ny fördelningsstation i Johanneshov som kommer att försörja i princip hela Enskede med el. Den nya stationen har ökad kapacitet och uppfyller kraven för att kunna tillmötesgå kundernas utökade behov av el.

Det var för två år sedan som man på företaget började planera för den nya fördelningsstationen som först genomgått en teknisk förstudie. Utrustningen behövde moderniseras och kapaciteten byggas ut. Stockholm växer snabbt, samtidigt som exempelvis utvecklingen av elbilar driver på elbehovet. På den befintliga marken finns sedan tidigare en fördelningsstation. Tidigare fanns även en kontorsbyggnad med garage som revs till förmån för den nya stationen. Hela projektet beräknas att vara helt färdigt till 2019.

– Den nya huskroppen står på plats och nu återstår att installera den elektriska utrustningen. Vi räknar med att ha stationen i drift till slutet av året, säger Claes Forssman, projektchef på Ellevio

Även om markarbetet bjöd på en del utmaningar räknar man med att bli klara i tid.

– Det är alltid lite stökigt att gräva eftersom man aldrig till 100 procent vet vad som finns i marken. I det här projektet har vi haft att göra med nivåskillnader och oförutsedda ledningar. Det är inga konstigheter utan hör snarast till vanligheterna. Vi har fått sponta eftersom marken har rört på sig när vi schaktat. Den processen tog lite tid, men allt har funkat bra.

Claes Forssman understryker vikten av att markarbetet blir ordentligt utfört och att man arbetar med kompetenta leverantörer som kan sin sak och som håller sig med rätt maskiner. I arbetet med den nya fördelningsstationen är det Stockholms Markkonsult AB som stått för markarbetet samt betongstommen i stationen.

– I vårt uppdrag har allt markarbete ingått. Vi har pålat, spontat, format, isolerat, schaktat samt armerat och gjutit bottenplattan vilket låg i grunduppdraget. Till det kom även betongstommen som vi har monterat och gjutit. Vi är klara för tillfället men kommer även att komplettera med rörgenomdragningar samt återfylla och asfaltera lite längre fram i projektet, säger Henning Mogen på Stockholms Markkonsult AB.

– Projektet är intressant och vi har haft ett bra samarbete med våra beställare.

 Ökad elkonsumtion

Att el är efterfrågat råder det ingen tvekan om. Vi är alla i behov av el och väldigt beroende av den. Uppförandet av fördelningsstationen i Johanneshov är en del i en större satsning på elnäten i Stockholmsområdet. Under en fyraårsperiod satsar Ellevio omkring fem miljarder på att modernisera nätet och öka kapaciteten. Nätet som byggs idag ska hålla i 40-50 år och tar höjd för det ökade behovet av tillförlitliga elleveranser.

– Efterfrågan på el ökar och vårt viktiga uppdrag är att se till att våra kunder har el när de behöver, säger Claes Forssman.

Ellevio är en av de tre största aktörerna på marknaden och äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät. Företaget har cirka 939 000 kunder runt om i Sverige i bland annat Dalarna, västkusten, Hälsingland, Värmland samt Stockholm som också inkluderar Ekerö, Lidingö, Vallentuna, Nynäshamn och Täby. Visionen är att ”kunna bidra till en ljus och hållbar framtid” som man uttrycker det. Målet är att förbättra livskvalitén genom att säkerställa ett långsiktigt hållbart elnät.

– Vi är präglade av vår gedigna historia men vi ser hela tiden till att leverera i nuet och blickar framåt så att vi kan möta morgondagens behov. Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten, avslutar Claes Forssman.

FAKTA:

Nybyggnad av fördelningsstation i Johanneshov

Tidplan: september 2017–slutet av 2018

Byggherre: Ellevio AB

Totalentreprenör: Infratek Sverige AB

Kostnad: Ej officiell