Nyheter

Colabitoil säkrar leverans av HVO i nytt avtal med Neste

Colabitoil har i dag ingått ett nytt leveransavtal med Neste, världens största producent av förnybar diesel HVO100 som säkrar leveranser till befintliga och nya kunder och utvecklar samarbetet ytterligare.

Colabitoil har idag ingått nya avtal som säkrar leveranser av förnybar diesel HVO100. Tillsammans med Neste som marknadspartner kommer man att fortsätta utveckla den höga ambitionsnivå som hjälper våra befintlig och nya kunder att nå sina miljömål på kort och
lång sikt.

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet och samarbetet. Vi ser positivt på nya gemensamma insatser som fortsätter att utveckla marknaden för förnybar diesel HVO100, säger Jan Nordlöf, VD på Colabitoil.

– Den Svenska marknaden är viktig för Neste och vi är glada över vårt fortsatta samarbete med Colabitoil. Vår HVO100, förnybara diesel, har blivit bra mottagen av våra svenska bilparksägare. Den är en koldioxidsnål, fossilfri diesel producerad från 100 procent förnybara och hållbara råmaterial, och den reducerar utsläpp av växthusgaser upp till 90% jämfört med den konventionella dieseln, säger Carl Nyberg, Vice President of Sales Scandinavia.