Nyheter

SSG:s produktdatabas i helt ny skepnad

SSG lanserar en ny version av Produktdatabasen. Det blir snabbare och säkrare att lägga in leverantörernas data om artiklarna. Flera data om varje artikel läggs in och PDB med helt nytt gränssnitt blir betydligt mer användbar för de industrier som abonnerar på tjänsten.

Detta gäller allt från skogsindustrier, till verkstäder och energiproducenter. Sedan ska man komma ihåg att Produktdatabasen är ett verktyg inte bara för reservdelshantering; den utökade information som knyts till varje artikel gör databasen ännu mer användbar för konstruktörer i projekt.

Mer rationell hantering

Idén och konceptet bakom SSG:s Produktdatabas går tillbaka ända till 1950-talet då SCA hade behov av ett smartare sätt att hålla reda på reservdelar. Eftersom olika leverantörer hade olika nummer på sina artiklar, var det lätt hänt att reservdelsförråden innehöll dubbletter. Och varför skulle varje anläggning ha sin egen kompletta uppsättning reservdelar? I vissa fall räcker det om den finns på bara en av anläggningarnas förråd.

Mot den bakgrunden klassificerades artiklarna i SCA:s olika förråd och gavs nya nummer, så det blev lätt att inom koncernen hitta det man sökte. År 1969 kom Holmen med i samarbetet. Då föddes också namnet Skogindustriella KlassificeringsCentralen som kom att ligga bakom förkortningen SKC. De så kallade SKC-numren hänger med än idag i PDB.

Idag finns drygt cirka 700000 artiklar registrerade. Det handlar om reservdelar, komponenter och konstruktionselement. De anslutna företagen inventerar sina förråd och rapporterar till SSG om artiklarna är ”normalt förrådshållna” eller om de används i verksamheten (utan att finnas i reservdelsförråd). Detta gör databasen helt transparent för samtliga användare. Om en anläggning saknar en reservdel, kan de se vilken annan anläggning, även om detta tillhör en annan koncern, som har delen hemma.

Helt omarbetad

– Nu lanserar vi en helt ny version av Produktdatabasen, berättar Henrik Lundgren, tjänsteägare av PDB. Nya versionen 4.0 bygger på en PIM plattform – Product Information System. Det går både snabbare och säkrare att lägga in data från leverantörernas kataloger. Möjligheterna är större att ta med relationsdata, som gör det lättare att se om flera artiklar uppfyller samma norm eller samma standard samt tekniska data. Då kan artiklarna vara potentiellt utbytbara mot varandra.

Även bilder och monteringsanvisningar kan knytas till respektive artikel. Detta gör PDB mer användbar både för inköpsavdelningar, förråd och underhållsavdelningar. Om den dessutom används av konstruktörer under projekt kan vinsterna bli ännu större. I och med nya versionens förbättrade användbarhet bör nog alla tillverkande branscher se över möjligheterna med att ansluta sig till SSG:s tjänst.

– Produktdatabasen är verktyget för att få ordning på reservdelshållningen, vilka komponenter som används och hur hanteringen av artiklar ska optimeras, menar Henrik Lundgren.

Produktdatabasen kan med andra ord bidra starkt till ett ökat värdeskapande i företagets verksamhet.