Nyheter

Midroc Automation – styrning och logistikoptimering i världens största gruvor

Midroc Automation har svarat för tågstyrning och delar av processtyrning i några av världens största underjordsgruvor. LKAB anlitade Midroc för effektiv logistik på transportnivån 1365. Detta uppdrag banade vägen för att Midroc anlitades även av Freeport McMoRan Copper & Gold som driver världens största guldgruva i Indonesien.

Midrocs verksamhet inom automation för logistik och process har utvecklats under drygt tiotalet år. Idag finns ett särskilt bolag – Midroc Automation – med cirka 200 anställda i Sverige. Kundunderlaget är brett, från läkemedelsindustrier till processindustrier och gruvor. Midroc utför elkonstruktion, programmering och systemering oberoende av vilken plattform kunden använder för sin styrning. Uppdragen handlar om allt från mindre problemlösningar till stora turn key-leveranser inklusive hårdvara.

Kiruna

När LKAB planerade för ny huvudnivå i Kirunagruvan var ett givet önskemål långt driven automation för hög produktivitet. Sju självkörande tåg på huvudnivån skulle transportera malmen från 38 tappställen. Midroc anlitades för att leverera processtyrsystemet Siemens PCS7 och tågstyrsystem Interflo 150. Midroc kom att svara för all styrning från att tågen lastas vid tapp, töms automatiskt i tömningsläge, till och med att malmen krossas. Allt detta sköts från kontrollrummet ovan jord.

– Det var ett intressant projekt där vi svarade för all elkonstruktion, programmering, systemering och även levererade samt installerade hårdvaran som hör till, berättar Emma Karlsson, avdelningschef för Midroc i Kiruna. Vi hjälpte LKAB att optimera transporterna, byggde upp videosystemen och skärmbilderna som är operatörernas arbetsredskap.

Indonesien

Lösningarna i Kiruna var så bra att de kom att inspirera amerikanska Freeport McMoRan när företagets dagbrott skulle ersättas av en underjordsgruva, belägen på Papua i Indonesien. Grasbergs (gruvans namn) verkställande chef Brian Clark besökte Kirunagruvan för att få inspiration och gillade verkligen Midroc:s lösning.

– Vi fick uppdraget att ta fram motsvarande lösning åt Freeport, berättar Magnus Emanuelsson, leveransens projektledare, som tidigare varit projektledare för åtagandena i Kiruna. Förutom med elva tåg transporteras malmen med lastbilar under jord och vi har byggt system för att lasta och optimera även lastbilstransporterna. Varje dygn tas 240000 ton malm upp, 2.5 gånger mer än i Kiruna alltså.

Midroc har projekterat tre kontrollrum ovan jord åt Freeport. Med joy sticks sköter operatörerna både lastning och skutknackning. Tågledarna kontrollerar de förarlösa tågen. Kommunikationen går via fiber och trådlöst. Inte minst kamerasystemen är mycket omfattande, där allt som styrs också övervakas, från lastning ända till transportband bort mot anrikningsverk.

– De system vi har levererat omfattar även trafiksystem för alla lastbilar, personbilar och bussar som kör skiftlagen in och ut i gruvan. Även aktivitetsanpassad ventilation i gruvan ingår i styrningen, berättar Magnus Emanuelsson.

Grasberg är världens största guldgruva och den tredje största koppargruvan. Midroc Automation åtar sig gärna mycket stora krävande projekt med många involverade parter, eftersom man är duktig på att samordna skilda discipliner. Den globala tekniska kompetensen från flera branscher och flera systemplattformar är en styrka, vilket inte hindrar att företaget har stor lokal närvaro, ofta med kontor nära kunderna. Midroc:s verkstad i Trollhättan där både hård- och mjukvara genomgår Factory Acceptance Test är också en viktig resurs.