Nyheter

Ny vertikal groppumpserie med pumphydraulik enligt gällande keminorm

I syfte att bredda sitt sortiment för den kemiska och petrokemiska industrin samt andra användningsområden presenterar KSB den nya pumpserien Estigia på årets ACHEMA (11-15 juni) i Frankfurt.

Serien består av groppumpar som utvecklats för vertikal våtuppställning i slutna behållare under atmosfäriskt tryck. Pumparna finns med monteringsdjup i flera steg från 852 mm till 6 402 mm. Varje storlek kan fås med tryckrör i tre diametrar för minimala tryckförluster vid olika flöden.

Det vertikala utförandet gör pumparna mycket utrymmessnåla. En speciell konstruktion mellan stativröret och tryckröret ger en markant sänkning av vibrationsnivån vid nedsänkningsdjup över 2 400 mm. I pumphusets lock har mediumsmorda glidlager av slitstark kiselkarbid i högsta kvalitet monterats. Det ger lång livslängd och långa intervaller mellan varje underhållstillfälle.

Aggregaten monteras och demonteras enkelt, eftersom den integrerade täckplåten även fungerar som behållarlock. Pumparna kan levereras i utföranden av gjutjärn, rostfritt stål och duplexstål. Utbytbara spaltringar förhindrar slitage på pumphus och pumphjul. Estigia-serien kännetecknas av hög verkningsgrad och låga driftskostnader.

Förutom olika typer av axellager som smörjs med den pumpade vätskan, extern vätska eller elektrisk fettpump, kan Estigia-pumparna även levereras i ett cantileverutförande. Detta utförande har konstruerats i enlighet med ISO 5199 och har elastisk koppling samt fettsmorda rullager utan kontakt med mediet.

Temperatur på den pumpade vätskan kan ligga mellan −30 °C och +100 °C. Varvtalsreglerade eller oreglerade elmotorer med eller utan ATEX-godkännande kan användas.