Nyheter

SSAB ska producera mer plåt för personbils-sektorn

SSAB i Borlänge moderniserar och ökar kapaciteten på den kontinuerliga glödgningslinjen för plåt. Projektet benämns CAL 650 och siktar bland annat på en produktion av 650000 ton plåt per år från denna linje. Samtidigt ska andelen höghållfasta premiumprodukter öka.

Konti är den något kryptiska förkortningen för den kontinuerliga glödgningslinjen. På linjen som är närmare 300 meter lång behandlas plåten för att få rätt metallurgisk mikrostruktur med önskade egenskaper, främst när det handlar om hårdhet kombinerad med seghet och bearbetbarhet. Kapaciteten idag är 500000 ton per år.

Plåten kommer i 25 ton tunga rullar från tandemvalsverket och prepareras innan de matas in på Konti. Plåten är 700–1500 millimeter bred med tjocklek på 0,5–2,1 millimeter. Processen består i huvudsak av förvärmning, värmning (i ugn), kylning med inert gas, kylning med vatten och betning för att få bort glödskal. Vissa produkter återvärms för att ”åldras”. Det är temperaturförändringar, processtider och hålltider som styr stålets mikrostruktur. Att styra linjen är ett finlir. I sammanhanget har man nytta av en datoriserad processmodell.

I ett projekt som benämns CAL 650 och varar ett par år kommer SSAB att uppgradera linjen i flera avseenden.

– Bakgrunden är i huvudsak att vi ska höja kapaciteten för att kunna få ut mer av vår plåt på marknaden, berättar Christopher Gluch, chef för kallvalsverket på SSAB i Borlänge och beställare av projektet. Här tänker vi främst på personbilsindustrin, där vårt stål används framförallt i delar av självbärande karosser, men även andra komponenter som kräver en god kombination av styrka och vikt.

Högre produktion på linjen kräver större ugnar och även större kylkapacitet. Hastigheten på linjen måste samtidigt ökas, fortsätter Christopher Gluch.

Projektet omfattar modernisering och förnyelse i flertalet sektioner på linjen. Det blir en ny station där plåten prepareras före matning på linjen. Inmatningen byggs om för högre hastighet. Det blir ett helt nytt riktverk, där plåten riktas innan den värmebehandlas. Förvärmningen byggs om och förses med induktionsvärmare. Ny ugn installeras, liksom ny vattenkylning. I slutet av linjen delas plåten för hälften så stora rullar – 12,5 ton – för leverans till kund. Även ny sax installeras för detta. Den högre produktionskapaciteten kräver som nämnts högre hastighet på linjen och detta kräver i sin tur nya motordrifter.

– Linjen får också ett nytt styrsystem och vi passar givetvis på att förbättra personsäkerheten och arbetsmiljön, säger Christopher Gluch.

– Förutom den högre kapaciteten är ett mål också att tillverka en större andel av våra höghållfasta premiumstål, avslöjar Christopher Gluch.

Projektet sträcker sig över flera år. I år installeras nytt riktverk och ny sax. Nästa år blir det dags för övriga delar och under 2020 ska installationerna vara klara för full drift.

– Det blir en stor utmaning att klara alla de arbeten som ska utföras under det tre veckor långa stoppet vi planerar för hösten 2019, säger Christopher Gluch.

SSAB har en egen och omfattande organisation för projektet, huvudsakligen med anställda i Borlänge. Det handlar om projektledare och delprojektledare, med personal från bland annat linjeorganisation och underhåll. De egna produktionsanläggningarna och de nya kraven är så specifika att det skulle vara omöjligt att handla upp någon Turn Key-anläggning. SSAB specificerar utrustningen nära nog i detaljer innan den handlas upp, vilket görs från flera leverantörer.

FAKTA

CAL 650

Modernisering och uppgradering av glödgningslinje

Byggherre och beställare: SSAB

Byggtid: 2018–2020