Nyheter

Kyl applikationer med effektiva heat pipes

Att bli av med värme när fler och fler elektroniska produkter blir allt mer kraftfulla är inte alltid enkelt. Ofta ställs det krav på högre prestanda samtidigt som storleken ska vara så liten som möjligt på kylflänsar och fläktar.

En lösning på det problemet kan vara att använda heat pipes. Denna värmetransportör gör det möjligt att bli av med värme även på de mest utrymmeskrävande ställena. Genom sin höga värmeledningsförmåga leder de bort värmen som alstras från till exempel en kraftfull processor, till ett utrymme där det finns mer plats för avkylning.

Man kan också implementera heat pipes i redan befintliga lösningar för att öka prestandan genom att sprida värmen över en större yta på en kylfläns. Detta minskar behovet av forcerande luftflöden från till exempel en fläkt, vilket i sin tur kan öka produktens livslängd och ge en behagligare ljudnivå. Ytterligare en fördel är att vikten ofta sänks på produkten då heat pipes inte väger så mycket.