Nyheter

JOOL Invest AB blir majoritetsägare i Tibro Sågverk AB

JOOL Markets ägarbolag, JOOL Invest AB, meddelar idag att man har förvärvat 70 % av de utestående aktierna i Tibro Sågverk AB, ett kubbsågverk i Skaraborg, förvärvet kommer att bidra med ytterligare 55 miljoner SEK i omsättning för JOOL-gruppen.

Lars Nyberg kvarstår som VD och ägare till 30 %. Det förvärvade bolaget är ett sågverk med säte i Skaraborg och förvärvet avses skapa synergieffekter med JOOL Invests nuvarande dotterbolag Ess-Enn