Nyheter

Delcon – När andra reläer misslyckas

Sett ur ett systems totalkostnad är reläer en förhållandevis billig komponent men kostnaden för reläer som inte fungerar och som måste bytas ut kan också göra dem till den dyraste komponenten.

När ett relä fallerar i din applikation kan avbrottet bli kostsamt. Felet ska identifieras, produkten ska ersättas och till slut ska den kopplas in. Innan alla steg är klara och applikationen är igång igen kan kostnaden ha skenat iväg. Vid användning av statiska reläer från Delcon behöver du inte oroa dig för detta. Reläernas livslängd är så pass lång att den i vissa fall kan jämföras med fyra vanliga elektro-mekaniska reläers livslängd. Detta försäkras med 10 års garanti på alla Delcons reläer.

I reläerna sitter en pulstransformator som försäkrar tydliga tillslag vid 2/3 av det nominella värdet och frånslag vid halva det nominella värdet, vilket i sin tur ger en trygghet för dig som kund. Reläerna är också immuna mot störningar från närliggande kablage då de har ett inbyggt skydd för kapacitiva överhörningar vilket gör att reläerna kan
förlängas parallellt med kraftkablage i flera kilometer.

Delcons LED-indikering är synkroniserad med utgången som underlättar vid felsökning och du får också en tydlig bild av in- och utgångarnas status då de tydligt visar om reläet är aktiverat eller inte.

Reläerna har färgkodade hus för att ge tydlig vetskap om det är ett ingångs- eller utgångsrelä. Med Delcons satsning på att automatisera tillverkningen av reläerna har även den nya designen på husen blivit möjlig, men med samma kvalitet, mått och funktioner.

  • 10 års garanti
  • Tydliga till- och frånslag
  • Pålitlig produkt
  • Färgkodade hus

Delcons reläplankor för ett snabbt och smidigt montage

För ett enklare och snabbare montage har Delcon tagit fram 8-16-kanaliga relä-plankor. Dessa kopplas till Delcons adapters beroende på styrsystem. Förbindningen sker med en flatkabel vilket ger en säker inkoppling mellan styrsystem och interface-reläer.

MBS16 går att koppla för 16 ingångar, 16 utgångar eller 8 in- och 8 utgångar. Omkoppling sker med byglingar. Det finns också testknappar på varje kanal för aktivering av relä som förenklar vid felsökning och drifttagning.

In- eller utgångskabel ansluts via en 2-polig plint. För gemensam bygling av t.ex. nollan, använd 16-polig byglingskam Jumper 16-13. Med den 8-kanaliga reläplankan finns det möjlighet att bygga ut den till 16-kanaler med 2 st 8-kanaliga plankor. Detta sker via en flatkabel som möjliggör en expansion från 8 kanaler till 16 kanaler i ett senare skede.