Nyheter

Case study: Kugg- och lagerfel på flerstegsväxellåda

Denna fallstudie presenterar resultaten av tillståndskontroll på en flerstegsväxellåda som driver ett skivfilter i en massafabrik. Under den period som fallstudien omfattar upptäckte övervakningssystemet både lagerfel och kuggskador, vars grundorsak var vatten i växellådan.

Växellådor konstruerade för olika ändamål och med varierande grader av komplexitet, är en oumbärlig komponent i alla industrier. Underhållet av växellådorna är ofta av avgörande betydelse för produktionen, vilket gör dem till en given kandidat för tillståndskontroll.

Installationen av onlinesystemet Intellinova Compact i denna fallstudie var en del av ett projekt med syfte att utvärdera och fastställa hur man bäst övervakar den mekaniska konditionen på växellådor med hjälp av HD-teknologi. Baserat på mätningarna från denna och andra växellådor ger fallstudien rekommendationer gällande lämpligaste mätkonfiguration för tidig upptäckt av olika typer av växellådsproblem.