Nyheter

Spara resurser med innovativa och intelligenta lösningar

NORDs IE4-motorer sparar energi med hög verkningsgrad. De används i kombination med NORDs frekvensomriktare med energibesparande funktioner som anpassar motoreffekten efter belastningen i delbelastat läge vilket kan sänka driftkostnaderna rejält.

IFAT är världens största och viktigaste fackmässa för vatten, avlopp och avfall. 2018 hölls mässan mellan 14:e och 18:e maj i München och fokus låg på hållbar teknik. NORD DRIVESYSTEMS presenterade intelligent drivteknik, sina senaste produkter, energieffektiva lösningar och erbjöd paketlösningar för service och underhåll.

Intelligenta drivlösningar

I NORDs monter visades uppkopplade, autonoma och skalbara drivenheter. De decentraliserade drivenheterna bildar master/slave-grupper som kommunicerar intelligent med varandra så att de kan övervaka och styra delar av anläggningen självständigt. Om en blockering inträffar kommer detta till exempel att upptäckas och lösas automatiskt om möjligt. Om inte, rapporteras felet till den centrala styrenheten och en uppkopplad reservenhet startas istället.

Förebyggande underhåll

NORDs frekvensomriktare har en integrerad PLC. Det gör att drivenheterna kan registrera driv- och applikationsdata och utvärdera alla data från sensorer och ställdon självständigt och sedan använda detta för lägesövervakning. NORD kan även tillsammans med kunden ta fram lösningar för förebyggande underhåll för att underlätta planering av underhåll av enheterna. Syftet med dessa algoritmer är att minska oplanerade stillestånd och kostnader för service och underhåll samt öka drivenheternas livslängd.

Energieffektiv drivteknik

NORDs kraftfulla och energibesparande motorer har en hög verkningsgrad och kan därför minska driftkostnaden markant. De mest effektiva motorerna är IE4 synkronmotorer. De uppfyller de högsta kraven på energieffektivitet och har störst verkningsgrad i delbelastat läge och vid låga hastigheter, tack vare PMSM-teknik. NORDs frekvensomriktare säkerställer också energieffektiv drift genom energisparande funktioner som automatiskt anpassar motoreffekten efter behov vid varierande belastningar.

NEW: NORDBLOC.1 enstegsväxlar

De nya enstegsväxlarna NORDBLOC.1 är mycket vridstyva och har en väldigt hög verkningsgrad, och dessutom låg ljudnivå och lång livslängd. De uppfyller även de högsta hygieniska kraven eftersom de är fullt avspolningsbara. Växlarna är driftsäkra, tåliga och kostnadseffektiva lösningar för pumpar, blandare och fläktar och även materialhantering.

Utökat utbudet av industriväxlar

NORD DRIVESYSTEMS har utökat sin modulbaserade serie industriväxlar, MAXXDRIVETM med två nya storlekar (drivmoment från 15 kNm och 20 kNm) och extruderflänsar för tunga applikationer. NORD kan designa fullständiga drivsystem baserade på industriväxlar för tung drift med motorer och drivelektronik så som transportörer, pumpar och blandare.

Service för bevarat värde och tillgänglighet

För att kunna säkerställa maximal tillgänglighet kräver drivlösningar regelbunden och förebyggande service och underhåll. NORD erbjuder ett brett modulbaserat servicekoncept. Du kan välja olika servicetjänster så som hjälp vid driftsättning, specifika underhållspaket eller analys på plats för att uppskatta reparationskostnader.