Nyheter

Svenskt elnätsprojekt koras till ett av världens smartaste

Projektet Växlande effektreglering (VäxEl) som drivs av Sustainable Innovation tilldelas idag världspriset ISGAN Award of Excellence. Priset går till det projekt som på bästa sätt främjar energiomställningen och möjliggör nyttjandet av mesta möjliga mängd förnybar energi i elnätet.

Projektet kopplar ihop elbilsladdning, solceller, energilagring och inkluderar även värmepumpar som styrs i Upplands energis elnät. Arbetet med installationer av energilager och elbilsladdning pågår för fullt och i vintras kunde höga effekttoppar, som är problematiska för nätet, styras bort och ge utrymme för mer förnybar el. Dessutom innebar det minskade kostnader för både nätbolag och kunder.

– För att öka andelen förnybar energi och för ett mer flexibel energisystem är utveckling av nya tekniska lösningar viktigt. Det är därför väldigt glädjande att se de framsteg som svenska företag gör internationellt och jag gratulerar Sustainable Innovation till utmärkelsen som bekräftar att de är världsledande på sitt område, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

– Vi startade arbetet 2014 och resultaten är ännu bättre än förväntat. Att få det här priset visar att vi är på rätt spår när det gäller både de svenska och internationella utmaningarna, säger Joachim Lindborg, projektledare på Sustainable Innovation.

Priset delas ut av det internationella organet International Smart Grid Action Network (ISGAN) under världens två största energiministermöten Clean Energy Ministerial och Mission Innovation som just nu pågår i Köpenhamn och Malmö. Under mötet samlas energiministrar från världens främsta energinationer samt företrädare för näringsliv, forskning, civilsamhället och internationella organisationer, för att tillsammans påskynda omställningen till hållbar energi. Årets tema för ISGAN-tävlingen är ”Smart Grids for Flexibility”.

Projektet VäxEl drivs av Sustainable Innovation, som jobbar för hållbar samhällsutveckling, Ngenic som utvecklar styrsystem för vattenburen värme, elnätföretaget Upplands Energi, Chargestorm som levererar laddboxar, Ferroamp som levererar energihub och batterilager och Stuns, stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Energimyndigheten delfinansierar projektet.