Nyheter

Fossilfria transporter i Härnösands kommun 2024

150 aktörer i Sverige, företag, kommuner och organisationer har antagit Fossilfritt Sveriges Transportutmaning att ha fossilfria inrikes transporter senast 2030. En av aktörerna är Härnösands kommun som har som mål att ha fossilfria transporter 2024.

 – För att klara klimatutmaningen behöver vi ställa om till hållbara transporter. Som kommun går vi före och ska både utföra och köpa fossilfria transporter senast 2024, säger Karin Frejarö (MP), kommunstyrelsens vice ordförande. För att nå dit ska kommunens och de kommunala bolagens fordon vara fossilfria redan 2021.

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa att målet går att nå, och att det finns företag, kommuner och andra organisationer i Sverige som har högre mål än så, har initiativet Fossilfritt Sverige startat Transportutmaningen. När flera aktörer gemensam tar ställning skickar det signaler till både marknaden, politikerna och omvärlden att transportsektorn måste gå över till förnybara alternativ.

– Den svenska produktionen av el och värme är nästan redan fossilfri i Sverige. Nu är det dags att ta tag i transporterna. Det är glädjande att så många aktörer är beredda att gå fortare fram än nationen i sin helhet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Härnösands kommuns mål är ett klimat där människan är i balans med miljön senast år 2045. I Härnösand kallar vi det för nollvision för klimatet. Genom det är vi med och bidrar till de globala och nationella miljömålen. Når vi transportutmaningen når vi nollvisionen i förtid.

– Vi ska gå före, leva som vi lär och visa vägen till en hållbar vardag. Våra transporter är en av de största utmaningar vi har och genom att anta transportutmaningen visar vi tydligt riktningen vi vill åka, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg Härnösands kommun.