Nyheter

NSK löser upprepade fel på verktygsmaskiners spindelager

NSK har löst problemet med upprepade spindellagerfel på fyra CNC-bearbetningscentraler hos en ledande bilindustrileverantör. Efter att ha identifierat orsaken till varför spindellagren havererade varannan vecka, har anläggningen nu kunnat spara 32 880 euro per år.

För att undersöka de bakomliggande orsakerna till haverierna ombads NSK att utföra en undersökning av den kompletta tillämpnings- och underhållsprocessen. En NSK-expert observerade de monteringsmetoder som underhållsavdelningen utförde och upptäckte att huvudproblemet var felaktig hantering av NSK:s vinkelkontaktkullager Super Precision Angular Contact Ball Bearings.

Korrekt installation av lager är avgörande för optimal drift och löpande underhåll av industrimaskiner. Här är rätt utbildning och användning av lämpliga verktyg särskilt viktigt. Med detta i åtanke genomförde NSK ett omfattande utbildningsprogram för företagets underhållspersonal, vilket innefattade montering och demonteringsteknik samt råd om återfyllning av lagerfett. När utbildningen var klar rapporterades inga ytterligare problem, och livslängden förlängdes från två veckor till sex månader, vilket i sin tur ledde till betydande kostnadsbesparingar.

Fakturering vid tidigare lagerfel varannan vecka (för fyra maskiner) samt kostnader för ersättning och stillestånd har ersatts av endast två lagerbyten per år och besparing på totalt € 32.880 under samma tid,  tack vare NSK:s utredning och utbildning .

NSK:s vinkelkontaktkullager Super Precision Angular Contact Ball Bearings ger lång livslängd tack vare  användning av extra rent och avancerat material patenterat av NSK. Dessutom gör de låga ljudnivåerna dem idealiska för tystgående höghastighetsspindlar som finns på många moderna verktygsmaskiner. En mängd olika alternativ på  lagerhållare samt tätningsalternativ finns tillgängliga.