Nyheter

Att hantera defekta litiumjonbatterier på ett säkert sätt

– Nya ZARGES-boxen förhindrar att skadade batterier orsakar brand. Litiumjonbatterierna översvämmar marknaden. De är extraordinära med avseende på låg vikt och hög effektivitet och därför en central del av moderna elbilar och olika batteridrivna verktyg och smartphones.

Problemet är att deras extremt höga energitäthet gör dem brandfarliga. ZARGES, experter på förpackning för farligt gods, har nu utökat sin produktportfölj genom att lägga till en ny lösning speciellt utformad för transport och förvaring av skadade litiumjonbatterier – ”K470 Battery Safe aluminium box”

Trenden med elbilar gör att bilindustrin utvecklar fler och fler litiumjonbatterier. Batterierna är också en central komponent i elcyklar. Eftersom de relativt lätta batterierna kan ge maximal prestanda, kan de även användas i batteridrivna skruvdragare, elektriska trädgårdsapparater och andra verktyg. Men ett laddningsbart batteri kan skadas genom felaktig hantering, och i värsta fall kan det skadade batteriet orsaka brand.

Därför anses litiumjonbatterier vara farligt gods och får endast transporteras i säkra behållare. Återförsäljare av elcyklar, elbilar eller batteridrivna verktyg står nu inför utmaningen att säkert lagra defekta batterier eller säkert skicka dem tillbaka till tillverkaren – utan att låta det skadade batteriet antända.

Specialmaterial på insidan motverkar brandutveckling

Vanligtvis borde en person snabbt sätta sig i säkerhet när rök utvecklas från en box som innehåller ett batteri. Men det är helt annorlunda med ZARGES K470 Battery Safe: när detta händer betyder det att brandskadorna minskas. Den nya boxen för farligt gods är speciellt utformad för att transportera och lagra felaktiga eller skadade batterier på ett säkert och bekvämt sätt. Insidan av väskan är klädd med ett expanderande material. I händelse av brand sväller insidan av boxen och förhindrar att flammorna sprider sig längre. Det speciella absorberande materialet säkerställer att fasta komponenter filtreras ut ur batterigaserna och att vätskekomponenterna kondenserar på fiberytan. På så sätt hindrar aluminiumhöljet att de läckta brandfarliga gaserna antänds.

– I en nödsituation måste en förvaringsbox för farligt gods kunna absorbera energin som frigörs genom eld, förklarar ZARGES Sveriges vd, Patric Seger. Därför har ZARGES-boxen gått igenom ett brandprov med mycket strikta kriterier; exempelvis får boxens yta inte överstiga en temperatur på 100° C. Produktens beprövade säkerhet vid brand har övertygat oss och säkerställer att det uppfyller användarnas krav på ett optimalt sätt.

Info: K470 Battery Safe aluminum box

• Låg vikt på 11,5 kg

• Invändiga dimensioner: 550 x 550 x 220 mm

• Dämpning: låg värmeledningsförmåga, icke brandfarlig och icke-ledande elektriskt

• Uppfyller alla bestämmelser i det europeiska avtalet om internationell transport av farligt 
   gods på väg.

• Tillgänglig fr.o.m. mars 2018