Nyheter

Centrifugalfläkt med EC-motor når full effekt på några få sekunder

ebm-papst centrifugalfläktar med EC-motorer kombinerar energieffektivitet med hög verkningsgrad och kort uppstartstid innan fläktarna når full effekt. Fläktarnas styrelektronik har också optimerats för att göra det möjligt på tre till fyra sekunder nå full effekt och ett luftflöde på upp till 3,000 m3/h. Detta samtidigt som energiförbrukningen är upp till 30 procent lägre jämfört med AC-fläktar med motsvarande kapacitet.

Var behövs så snabba centrifugalfläktar?

Vi frågar Uwe Sigloch, ansvarig för marknadssegmentet ventilation och luftkonditionering på ebm-papst, i vilken typ av applikationer där det är viktigt att fläktar når full effekt så snabbt.

Två exempel på applikationsområden där detta är viktigt är i luftslussar vid renrumsproduktion inom elektroniksektorn och i de luftridåer som ofta finns vid lastramper på stora lager- och logistikbyggnader. Fläktarna kan dessutom användas för att mycket effektivt kyla kraftelektronik. Vanligtvis används AC-fläktar i denna typ av applikationer men i många fall uppfyller de inte längre de krav som ställs i ErP-direktivet.

Vilka är det största fördelarna?

Tack vare de framåtböjda fläktbladen är dessa centrifugalfläktar betydligt tystare än många konventionella fläktar med annan fläktbladsdesign, och låga ljudnivåer är extra viktigt inom det lågfrekventa området. De är också väldigt robusta och slitstarka tack vare höljet av galvaniserat stålplåt. Kontroll- och styrelektronikelektroniken är dessutom skyddad mot fukt och damm. Att elektronikkåpan är tillverkat av gjuten aluminium och delvis går in i fläktens luftledande del ger en mycket bra kylning av elektroniken vilket också har stor betydelse för livslängden.

Är det ett problem att fläktar i luftslussar och luftridåer ofta drivs parallellt?

Tidigare har det ibland uppstått problem på grund av störande övertoner. Då var det endast möjligt att använda EC-fläktar parallellt efter ytterligare åtgärder som till exempel interferensdämpning. Nu har vi istället utvecklat en lösning med integrerad effektfaktorkorrigering (PFC, Power Factor Correction). Aktiv PFC reducerar övertonerna och säkerställer att kraven kan uppfyllas utan att det krävs några ytterligare åtgärder.

Vilka möjligheter finns till styrning och övervakning?

– ebm-papst bussgränssnitt erbjuder stora fördelar, speciellt när flera fläktar används i exempelvis luftridåer. Fläktarna kan enkelt styras och övervakas och en operatör kan från en central dator kontrollera driftsstatus, upptäcka och diagnostisera fel och initiera eventuella underhållsinsatser. Det finns även ett övervakningsprogram för mobiltelefoner tillgängligt och som ytterligare ökar möjligheterna till trådlös övervakning av nätverksanslutna fläktar”.