Nyheter

Unikt labb för byggkonstruktion och infrastruktur invigt

Den byggrelaterade provningen i Sverige är allt mer avancerad och utrustningskrävande. Luleå tekniska universitets nyinvigda Mining and Civil Engineering Lab är ett förnyat labb som möter framtidens krav och utmaningar inom byggkonstruktion och infrastruktur.

Laboratoriet nyinvigdes förra veckan, med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som invigningstalare. En annan uppskattad hedersgäst var 101-åriga Sven Thysell som sedan 2005, via Elsa och Sven Thysells stiftelse för forskning i konstruktionsteknik, årligen delat ut stipendier till forskning vid Luleå tekniska universitet. Nu har han fått ett särskilt labb uppkallat efter sig på Luleå tekniska universitet, Thysell-laboratoriet för avancerad betongforskning, som är en del av Mining and Civil Engineering Lab.

Mötesplats för forskning och samverkan
Det nu nyinvigda Mining and Civil Engineering Lab är en gemensam arena för fyra forskningsämnen – konstruktionsteknik, gruv- och berganläggningsteknik, geoteknik och stålbyggnad. Labbet har under drygt 40 år varit navet i framgångsrik forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet. Här har betongen till Sveriges längsta bro, den 7,8 km långa Öresundsbron tagits fram, järnvägsbroar i normalstorlek testats och hållfasthet i världens största dammar indirekt testats. I labbet möts dagligen forskare, doktorander och studenter i olika labbprojekt.

Drivkraften för att etablera den gemensamma labbmiljön på 1600 kvadratmeter är framtidens krav på ett allt mer allt integrerat forsknings- och utvecklingsarbete för ett hållbart byggande och infrastruktur. Nya krav och utmaningar gör att byggföretag behöver göra tester i större skala och med mer sammansatta och komplexa strukturer. För att öka hållbarheten i det byggda samhället behövs dessutom allt oftare avancerad provning.

Arktiska förhållanden
Mining and Civil Engineering Lab erbjuder goda möjligheter till provningar och forskning om nya och förbättrade material.

– Nu har vi presenterat ett förnyat labb för byggkonstruktion och infrastruktur – en experimentell miljö för arktiska förhållanden. Labbet har även en ny ägarkonstruktion vilket kommer att öppna nya möjligheter, säger Mats Emborg, professor inom konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet.

– Utvecklingen av labbet slutar inte nu. Snart kommer en avancerad geoteknisk centrifug att installeras, säger Jan Laue, professor i geoteknik vid Luleå tekniska universitet.

Mer om laboratoriet:
Mining and Civil Engineering Lab är Luleå tekniska universitets största laboratorium med ett brett verksamhetsområde:

Mekanisk provning av stål, trä och betong.
Bergmekanisk provning
Geoteknisk provning
Mätning i fält
Analyser och utredningar

Hälften av verksamheten är direkt knuten mot avdelningar och institutioner inom universitetet. Bland annat laboratorieprovningar som hör till kurser i grundutbildningen och provningar och mätningar i samband med forskning. Den andra halvan av verksamheten är direkt eller indirekt på uppdrag av externa företag och uppdragsgivare.
Laboratoriet erbjuder tillgång till ett stort antal belastningsutrustningar, styrenheter och mätinsamlingsenheter. Utrustningen är generellt mycket flexibel vilket medför att det går prova och mäta även på mycket komplicerade komponenter och udda material.

Foto: Luleå tekniska universitet